(Fotó: pixabay.com)

A Magyar Polgári Kör, a HVIM és a Somorja Hangja civil szervezetek folytatják küzdelmüket a felvidéki magyarok törvényes jogainak betartásáért. Ezzel kapcsolatban beadvánnyal fordultak Bukovszky László kisebbségi kormánybiztoshoz.

Ahogy arról korábban tájékoztattunk, a fent nevezett civil szervezetek a tavalyi év végén több mint 500 önkormányzatnak küldtek levelet, melyben felszólították őket, hogy ez év januárjától magyar nyelven is tegyék elérhetővé a közérdekű információkat a település önkormányzata által üzemeltetett honlapon, az elektronikus kormányzati rendszerben, és biztosítsák az egyéb nyelvhasználati jogokat az önkormányzat területén.
A civilek összesítették a kezdeményezésüket követő válaszokat. Mármint azokét, akik ezt megtették, miután az önkormányzatok túlnyomó része nem reagált érdemben a civilek megkeresésére.

Következik a fellebbezés és a felelősségre vonás időszaka. A civilek bejelentették a Szlovákiában élő magyarok törvényes jogainak korlátozását, illetve megsértését, és annak felülvizsgálatát kezdeményezték.

Bukovszky Lászlónak „stílusosan” az anyanyelv világnapján, február 20-án küldték el levelüket, melyben leszögezték: „Civil szervezeteink tagsága és a hozzánk forduló lakosok nevében ezúton kérjük, mint a kisebbségi nyelvhasználat területén mutatkozó szabálysértések ügyében közigazgatási eljárás elindítására illetékes szervet, azon községek eljárásának kivizsgálására, amelyek kötelesek az Szlovák Köztársaság magyar nemzetiségű állampolgárai részére garantált jogok védelmére, és jogérvényesítésére vonatkozó jogszabályok betartására és alkalmazására, és amelyek eljárásukkal, illetve mulasztásukkal megakadályozták illetve nem tették lehetővé számunkra, mint a magyar közösséghez tartozó szlovák állampolgárok számára, a magyar nyelvű írásbeli kommunikációt, és a törvényekben garantált információk magyar nyelvű megszerzését az írásbeli hivatali érintkezésben.”

A civilek azoknak a településeknek az önkormányzatait szólították meg, ahol a 2011-es népszámlálási adatok alapján a magyar nemzetiségű állampolgárok a lakosság több mint 20%-át alkotják. Összesen 516 községi önkormányzatnak címezték meg levelüket, közülük 471 község ignorálta ezt. További 10 településből pedig a magyar nyelvű levélre csak államnyelven válaszoltak.

Ezzel kapcsolatban a Bukovszky Lászlónak is megküldött részletes indoklásban a civilek rámutattak: „törvénytelen módon válaszoltak, mivel az eljárás kisebbségi nyelvű beadvánnyal, azaz magyar nyelven kezdődött, és a közigazgatási szerv a kiadott határozatát a kisebbségi nyelvű beadvánnyal kezdődő eljárás ellenére sem adta ki hiteles magyar nyelvű átiratban (…) számunkra, mint a magyar közösséghez tartozó szlovák állampolgárok számára megakadályozták, illetve nem tették lehetővé, a magyar nyelvű írásbeli kommunikációt, és a törvényekben garantált információk magyar nyelvű megszerzését az írásbeli hivatali érintkezésben”.

A civilek kérik a jogkorlátozások és jogsértések egyenkénti kivizsgálását a 481 község mindegyikében. Ugyanezt várják el a törvényes követeléseikkel kapcsolatban alkalmazott eljárási folyamatokkal kapcsolatban. A kormánybiztosnak írt beadvány melléklete tartalmazza az érintett községek listáját is.