A magyar csapatok bevonulása Losoncra...

23 óra 59 perc a neve annak a programnak, amelynek célja azoknak a felkutatása, akik tanúi voltak az igazságtételnek: vagyis a trianoni diktátummal elcsatolt területek Magyarországhoz való visszatérésének 1938 és 1941 között.

A program kezdeményezője a várpalotai Trianon Múzeum, melynek igazgatója, Szabó Pál az MTI-nek úgy fogalmazott: „Talán napjainkban van az utolsó pillanat, amikor még szóra bírhatók azok, akik látták a magyar csapatok bevonulását a Felvidékre, Kárpátaljára, Észak-Erdélybe vagy a Délvidékre.”

Jövőre nagy évfordulóknak leszünk részesei: a nagy háború befejezésének 100. évfordulója, a Felvidék visszatérésének 80. évfordulója, majd a későbbiekben, 2020-ban az országcsonkító trianoni diktátum kierőszakolásának 100. évfordulója. A Trianon Múzeum ezekre az évfordulókra nagy erőkkel készül.

Az igazgató tájékoztatása szerint előkészítenek egy, a Magyarország 1918-20 közötti szétszakítását bemutató, új szellemű, 21 részes ismeretterjesztő televíziós sorozatot, hozzáférhetővé teszik a magyar jelenlétet kézzelfoghatóan megmutató kárpát-medencei magyar turisztikai applikációt, “Magyar web 2020” címmel pedig 101 kárpát-medencei külhoni város magyar nyelvű weboldalát készítik el.

Emellett 2019-re egy szép és hatásos – könyvet, kézi térképet, DVD-t és mobil applikációt tartalmazó – ajándékcsomagot terveznek megalkotni és eljuttatni a Kárpát-medence valamennyi magyar középfokú közoktatási intézménye végzős diákjainak. Szabó Pál azt is elmondta: a külhoni magyar közösségek hatalmas nyomás alatt kénytelenek megfogalmazni 20. századi emlékezetpolitikai premisszáikat, “a kárpát-medencei impériumváltásokra vonatkozó szakmailag megalapozott, kiegyensúlyozott és félelemmentes kommunikációnak ma alig van színtere és hátországa az utódállamokban”.

„Ilyen körülmények közepette számunkra minden más szempontot megelőző kötelesség, hogy a “kis magyar világ” még élő, emlékező és bátor magyar szemtanúit megszólaltassuk és megőrizzük a visszacsatolás történelmi pillanatait a magyar utókornak. Mindazonáltal egyáltalán nem zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy idővel egyre több nem magyar ajkú szemtanú is elmondja emlékeit, megközelítéseit az 1938-1944 közötti különleges időszakról” – nyilatkozta az MTI-nek a kétévesre tervezett, adományokból finanszírozott programról.

A tervek szerint legalább 200, az események idején a tizedik életévüket már betöltött személyt szólítanának meg, és készítenének velük másfél-kétórás interjúkat. Kérdezik őket az idegen uralom alatt, majd ismét magyar állampolgárként töltött évek mindennapjairól, eddig el nem mondott történeteiről, egyaránt kutatva a helyi magyar közösség belső viszonyait és a nemzetek közötti kapcsolatok alakulását. Eközben pedig gyűjtenek vagy elektronikusan lemásolnak minden olyan dokumentumot, amely segítheti a jövőben a korszak történetének feltárását.

Köő Artúr, a 23 óra 59 perc programvezetője tájékoztatása szerint 22 interjúalany már jelentkezett, de azt tervezik, hogy külhoni idősek otthonait megkeresve vagy a konzulátusok segítségét kérve kutatnak majd az egykori események még megszólaltatható szemtanúi iránt.

Aki tud ilyen személyről, történetről, az a Trianon Múzeum programvezetőjénél jelentkezhet a koo.artur@gmail.com email-címen, vagy a +36-88/372-721-es telefonszámon.

(MTI/Felvidék.ma)