A "függetlenség napja". (a reddit.com-on megjelent alternatív térkép)

Egy felettébb érdekes térképet fedezett fel az index.hu a reditt.com „térképmániás” honlapján. A Spartharios gondolt egy merészet és megalkotta Európa „Trianon”-térképét, annyi kivétellel, hogy itt javarészt figyelembe vették az etnikai elvet is, ami Trianonról és úgy általában a Párizs környéki béketárgyalásokról nem mondható el.

A készítők egy olyan alternatív Európa-térképet állítottak össze, melyre rákerült minden önálló entitású terület. A készítők szerint így nézne ki Európa, ha minden önállósági, elszakadási törekvés megvalósulna az öreg kontinensen.

Angliától elszakadna Yorkshire és Devon, függetlenedne természetesen Skócia, Katalónia és Baszkföld, de a skótoktól is különválna három északi-tengeri apró szigetország. De Gaulle egységes „gall” nemzetállam doktrínájára fittyet hányna Normandia és Okszitánia is dobbantana. Az egyre több gonddal küszködő Spanyolország pedig 12 részre hullana. A 19. század második felében végbemenő olasz és német egyesítéseknek is bealkonyodna, és több részre foszlanának. A Balkán, főleg Bosznia-Hercegovina szintén tovább „balkanizálódna” többek között független Szandzsákkal. De jutna nagy kiterjedésű északi ország a lappoknak, és megannyi önálló államtömörülése lenne az Oroszország belsejében és Észak-Kaukázusban élő etnikumoknak is.

Persze, a felettébb színes mozaiktérkép számtalan kérdést vet fel, és a pontosságáról, illetve valódi jogosultságáról is bőven lehet vitatkozni. Nehezen tisztázható ugyanis minden esetben, hogy célirányos mozgalom, illetve törekvés jellemzi-e az adott helyzetet, vagy csak egy tudatos, vagy éppen kevésbé tudatos kisebbség létéről, és nem kimondott igényéről van-e szó.

A magyarság mindenképpen jól járna, hiszen csaknem megvalósulna az etnikai revízió. A magyarok lakta Dél-Szlovákia, a határ menti Kárpátalja, vagy éppen a Partium visszatérne az anyaországhoz, Székelyföld pedig önállósulna, de érdekes módon a délvidéki magyarság maradna az önállósuló Vajdaság része. Ugyanakkor Erdély is önállósulna, de ugye a Partium és Székelyföld nélkül, viszont így is erősen multietnikus tömörülés jönne létre.
Érdekes megfigyelni, hogy a térkép alapján valamennyi jelenlegi európai állam vesztene területet, kivéve Magyarországot és Írországot, melyek gyarapodnának.

„Ah, ennek szemernyi valóságalapja sincs” – legyinthetünk, ami tán jogos is lehetne, ahogy az is, hogy pont annyi a valószínűsége a mindebből való bármilyen realizálódásnak, mint a versailles-i béketárgyalások során Európa újrafelosztásának vagy a mai állapotoknak (csak mondjuk ez figyelembe venné az etnikai elveket). Mindenesetre lehet, hogy Apponyiéknak jól jött volna egy ilyen térkép Teleki híres térképe és a hangzatos argumentumok mellé…