A kép illusztráció (Fotó: TASR)

„Az elmaradott járások támogatásának törvénymódosítása jövőre léphetne érvénybe” – nyilatkozta Anton Marcinčin kormánymegbízott a szerdai kormányülés után. A kormány a törvénymódosítás tárgyalását március 15-én megszakította, majd 22-én végül jóváhagyta. A törvénymódosítás lényege, hogy a legfejletlenebb járások körét kibővítenék.

Jelenleg azok a járások tartoznak ebbe a kategóriába, ahol a munkanélküliség az országos átlag 1,6-szorosánál magasabb. Ezt a meghatározó koefficienst viszik lejjebb, így a jelenlegi Késmárki, Losonci, Rimaszombati, Kisszebeni, Szobránci, Tőketerebesi, Varannói, Felsővízközi, Nagykürtösi, Nagyrőcei és Rozsnyói járások mellett a törvény hatálya kiterjedne a Kassa-vidéki, Bártfai, Gölnicbányai, Mezőlaborci és Szinnai járásokra is.
A kormánymegbízott szerint, amennyiben az újonnan besorolt járások elkészülnek a fejlesztési akciótervekkel, a kormány jövő tavasszal jóváhagyhatja azokat, melyek alapján igényelhetik majd a támogatásokat. Ehhez viszont az is kell, hogy a parlament a törvénymódosítást szeptember 20-ig jóváhagyja.

A programot támogató törvényt még 2015-ben fogadták el, hogy az éhségzónákban segítse a fejlődést, a gazdasági és a szociális felzárkóztatásra, valamint a munkanélküliség csökkentésére összpontosítsa a meglévő forrásokat. A törvény célja, hogy segítse a helyi kezdeményezéseket, ezért az önkormányzatoknak, járásoknak, megyéknek együtt kellett működniük egy akcióterv kidolgozásában. Az első öt évre szóló akciótervet a kormány még tavaly februárban hagyta jóvá a Késmárki járásra vonatkozóan. A terv 2020-ig 2000 új munkahely kialakítását tűzte ki célul, költségvetése 52 millió euró, amelyből 44 millió euró lenne a közpénz. A többi járás szintén kidolgozta a saját körülményeihez igazított speciális fejlesztési tervét.

A kormánybiztos beszámolt arról is, hogy a tervek alapján eddig 120 kérvényt nyújtottak be, amiből csak 14 került a szerződéskötés fázisába. A lemaradást egyrészt az önkormányzatok hozzáállásával, de az állami közigazgatás menet közbeni változásával magyarázta. Az önkormányzatok részéről hiányoznak a fejlesztési központok, amelyek technikailag igényelhetnék a támogatást. Az állam részéről hátráltatta a folyamatot a kérdéskör átvitele a közlekedésügyi minisztériumból a kormányhivatalba. Csak remélni lehet, hogy az elkövetkező hetekben a támogatások meg is érkeznek a járásokba.

A törvény egyik fontos célkitűzése, hogy segítse az oktatási kezdeményezéseket, támogassa a fiatal gazdákat és a családi gazdaságokat, illetve a szociális gazdaságok kiépülését a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a faipar és a szociális ellátás területén, miközben teret kap az idegenforgalom és a vízgazdálkodás is. További fontos cél a befektetők odacsábítása, amely elsősorban a kormány beruházásokat ösztönző eszközein múlik. Így például a támogatható beruházások alsó határát levitték 200 ezer euróra.

Tehát a problémát, az elmaradott éhségzónákat 25 éve ismerjük. Lassan kétéves lesz a törvény, amely egy fejlesztési koncepciót támogat, és a két év alatt eljutottunk oda, hogy 14 támogatási szerződést jóváhagytak. A támogatások folyósítása, a fejlesztés még be sem indult, de már bővítjük a járások körét, mert azt a legegyszerűbb. Már csak az a kérdés, hogy a kétéves huzavona eredményéről mit mondunk az érintett járásokban hónapról hónapra tengődő embereknek, vagy azok már hozzászoktak az állapotukhoz? Nem elég aktívnak látszani, végre teljesíteni is kéne valamit…