Ez lesz majd a játszóterem (Fotó: B. Vida Júlia)

Ősztől Dunaszerdahelyen, a Szent János Alapiskolában egyházi óvoda nyílik. Az iskolavezetés előzőleg egy közvélemény-kutatást végzett arról, lenne e-igény egy ilyen intézményre, és mivel sok igen választ kaptak, belevágtak. Már csak azért is, mivel így biztosíthatják iskolájuk számára az utánpótlást is. Látogatásunkkor Aranyossy Teodóra igazgatónő végigvezetett az apróságok új birodalmán, amihez a tavaszi hónapokban elkészül a játszótér is.

„Húsz-huszonegy kisgyermek számára megfelelő, vegyes csoportú óvoda kialakítására van módunk és helyünk az iskolánk épületében. Az óvodahelyiségek már lényegében készen állnak a kicsik fogadására, csak még néhány engedélyre várunk, ami ahhoz kell, hogy szeptemberben nyitni tudjunk. Nemcsak az lesz ennek az óvodának az előnye, hogy utána ugyanebben az épületben folytathatják a gyermekek az alapiskolai tanulmányaikat, hanem az is, hogy a testvérek ugyancsak egy épületbe járhatnak – nem kell a szülőknek két helyre vinni reggel a csemetéket” – sorolta az intézmény vezetője az óvodanyitás pozitívumait.

Aranyossy Teodóra alig várja, hogy élet költözzön az óvoda helyiségeibe (Fotó: B. Vida Júlia)

Elmondta azt is, hogy egyházi óvodaként, akárcsak az iskolában, itt szintén dominálni fog a szeretet. A szülőnek ugyanis nagy gond van a vállán, amikor a gyermekének óvodát vagy iskolát választ. Olyan intézményre vágyik, ahová a kicsi minden reggel örömmel indul. A szülő tudni akarja, hogy a meleg, családias légkör biztosított-e az intézményben.

„Egyszer régen Istenben boldogult Tóth Domonkos püspök atya fogalmazta meg jól, hogy nekünk, egyházi iskolaként nem az a küldetésünk, hogy keressük a kiemelkedő tehetségű gyermekeket, hanem az, hogy az elesetteket felemeljük és megmutassuk nekik a hit útját. Ezen keresztül megtapasztalhatják és megtanulhatják a szeretet, a jóság gyakorlását. Éppen ezért nekünk valamennyi gyerek egyaránt fontos, mindegyik értékes emberke, még ha különböző talentumokkal áldotta is meg őket a teremtő. Ezért igyekszünk személyre szabottan oktatni, minden gyermekkel képességeinek megfelelően foglalkozni” – mondta a jelenleg 140 tanulós intézmény szellemiségéről.

Szeretet, játékosság, katolikus szellemiség

S hogy miben tér el a szeptemberben itt nyíló katolikus egyházi óvoda az államiaktól? A két óvónő nem csupán a szeretetteljes légkört fogja biztosítani a háromtól hatéves korú kisgyermekek számára, hanem az Istenhez vezető utat is megmutatja nekik, életkoruknak megfelelően.

A jövendő óvodások ágyikói (Fotó: B. Vida Júlia)

„Szeretnénk kialakítani egy csendes sarkat, ahol a kicsik az óvónővel együtt elmélkedhetnek, imádkozhatnak, és megtanulhatják, hogy egymást segítve, jócselekedetekkel kerülhetnek közelebb az Istenhez. Olyan gyermekeink is vannak és bizonyára lesznek is, akiknek szülei a hitüket nem gyakorolják, így gyermekeiknek sem tudják átadni. A mi feladtunk ennek a pótlása. A nevelés amúgy játékos formában folyik majd, és ha a szülők igénylik, a nyelvoktatást szintén bevezetjük. Csak a szellemisége lesz más a mi óvodánknak, a kicsiket a szeretet gyakorlására fogjuk nevelni, mert ebben a világban erre van a legnagyobb szükség” – nyilatkozta portálunknak az igazgató asszony.

A mosdókat is kedves motívum díszíti (Fotó: B. Vida Júlia)

Megtudtuk tőle azt is, hogy az óvoda kialakításához szükséges pénzt külföldi szponzoroktól és a Bethlen Gábor alapítványtól kapták. A Dunaszerdahelyi járásban az övék lesz az első egyházi óvoda és tegyük hozzá, remélhetőleg nem az utolsó.