Az érdeklődők gyűrüjében (fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Nagykaposon a hagyományos Erdélyi János napok keretében március 31-én és április 1-én több rendezvénnyel adóznak a város neves szülöttje emlékének. A költő, filozófus, kritikus 1814-ben született Kiskaposon, amely a mai Nagykapos egyik utcája. Bár Erdélyi korán elkerült szűkebb pátriájából, az Ung-vidéki város hűen őrzi leghíresebb személyiségének emlékét és szellemi örökségét.

Erdélyi János tevékenykedett mint akadémiai tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Kisfaludy Társaság titkára, költő és néprajzkutató.

A Nagykapos és Vidéke Társulás, a Csemadok Erdélyi János Területi választmánya, valamint a Csemadok Nagykaposi Alapszervezete szervezésében megvalósuló kétnapos rendezvény keretében pénteken a város több helyszínén egy időben zajlott  a XXVI. Tompa Mihály országos vers- és prózamondók, énekelt versek  és lírai színpadok versenyének országos elődöntője.

A nyitórendezvény az Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola felső tagozatának épületében kezdődött, ahol a zsűri tagjai a jelenlévőkkel ismertették a XXVI. Tompa Mihály országos verseny kelet-felvidéki elődöntőjének eredményeit és átadták a díjakat. A részletes eredmények itt olvashatóak.

Erdélyi János emlékműve (fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Az Erdélyi János Alapiskola diákjai ünnepi műsorral tisztelegtek névadójuk előtt. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Bitay Levente, Magyarország Kassai Főkonzulátusának konzulja. Ezután a jelenlévő intézmények, szervezetek képviselői elhelyezték a kegyelet virágait a reformkori polihisztor mellszobránál.

A rendezvény a nagykaposi városházán folytatódott, ahol ünnepi önkormányzati ülés keretében került sor a városi díjak és díszpolgári cím adományozására.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Herczegh Anita, a magyar köztársasági elnök felesége.

A díszvendégeket és a jelenlévőket Szemán Barbara Mécs László versével köszöntötte, majd Fazekas István és Szilvási Tibor az Ismerős arcok Nélküled című számával emelték az ünnepi hangulatot.

Díszpolgári címre Herczegh Melindát és Mikolay Imrét javasolta a Csemadok Erdélyi János Területi Választmánya és a nagykaposi Magyar Ház.

Herczegh Melinda méltatását Bálint Annamária ismertette, kiemelve, hogy férje, Herczegh Géza Gábor hatására lett Melinda asszony lelkes lokálpatriótája az Ung-vidéknek, ugyanis a családban állandó téma volt férjének ragaszkodása, vágyódása az elveszett szülőföld után. Ez a szeretet életrajzi ihletésű írásaiban is gyakorta megjelent.

Herczegh Anita és Melinda a város vezetőségének a kíséretében (fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

A Herczegh család hosszú évszázadokon keresztül élt az ungi és beregi tájakon, bírtak kisebb-nagyobb javakat és tehetségükkel szolgálták hazájukat. Épp az elveszett haza érlelte meg benne az elhatározást kötelességévé téve, hogy küzdjön az emberi jogok tiszteletben tartásáért és segítse kisebbségi sorsban maradt honfitársait.

Herczegh Melinda férjével, Herczegh Gézával férje édesapjának emlékére 2007-ben Herczegh Károly Alapítvány néven alapítványt hozott létre az Ung-vidék és Bodrogköz fiataljai számára, anyanyelvi kultúrájuk fejlesztése céljából.

Herczegh Géza 2010-ben bekövetkezett halála után, Melinda asszony folytatja az alapítvány munkáját, és a helyi magyar közösség vezetőinek bevonásával egyre élénkebb, Nagykapos és a régió magyarságának közéletére kiható tevékenységet fejt ki.

Herczegh Melinda személyében olyan embert tisztelhetünk, aki életével és munkájával kapocsként köti össze Nagykapost a Kárpát-medence más tájaival, akit nem vendégként, hanem hozzánk hazatérő családtagként tisztelünk és szeretünk, ismertette a méltató.

Ezután Nagykapos polgármestere, Mgr. Petrikán Péter átadta a díjazottnak a díszpolgári címet.

Kiemelt helyen a leendő díszpolgárok (fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Mikolay Imre méltatását Gabri Kornélia tolmácsolta. Elmondta, hogy Mikolay Imrét a történelem vihara korán elsodorta szülővárosából, de nem feledte el, honnan indult. Szívében az az egykori kiskaposi maradt, aki mindig is volt, hazaszerető, családcentrikus, hitét és magyarságát soha meg nem tagadó ember, aki, ha tehette, képzeletben Kapos utcáit rótta, sőt „beteg lett”, ha huzamosabb ideig nem foglalkozhatott Nagykapossal. Édesapja páratlanul gazdag, nagykaposi közegben készült fénykép-gyűjteményt hagyott örökül, alapként, amit az évek folyamán szorgalmasan gazdagított ő is.

Gyűjteményének egy részét átadta a Magyar Közösségi Háznak azzal a céllal, hogy alapjául szolgáljon történészek, publicisták munkájának vagy éppen az egyszerű, tudásukat gazdagítani kívánó embereknek, ismertette a méltató.

Ezután Nagykapos polgármestere, Mgr. Petrikán Péter átadta a második díjazottnak is a díszpolgári címet.

Az ünnepi önkormányzati ülés Szatmári Klára zongorán, valamint Majoros Martin fagotton előadott közös zeneszámával zárult.

Szombaton a Nagykaposi Magyar Közösségi Házban folytatódik a megemlékezés, ahol sor kerül az Ung-vidéki „Vándorbölcső” a budaházi Vályi házaspárnak történő  átadására és bemutatják az „Ung-vidékiek a Gulágon” című könyvet. Az érdeklődők elbeszélgethetnek Nagykapos újdonsült díszpolgáraival, Herczegh Melindával és Mikolay Imrével. A délután során fellép a Nagyszelmenci Dobó István Alapiskola gyermektánccsoportja és az Erdélyi János Vegyeskar.