Pető Tibor a prágai 1956-os konferencián (Fotó: Kokes János/Felvidék.ma)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közelmúltban nyilvánosan megerősítette, hogy Magyarország új pozsonyi nagykövete Pető Tibor lesz, aki jelenleg, június végéig még a prágai magyar nagykövetség élén áll. Összeállításunkban bemutatjuk a pozsonyi magyar külképviselet leendő vezetőjét.

Pető Tibor személyében egy széleskörű tapasztalatokkal rendelkező, a nagyvilág és Közép-Európa ügyes-bajos dolgaiban jól tájékozódott, a legfontosabb regionális problémákat, illetve azok hátterét alaposan ismerő ember kerül a pozsonyi magyar diplomáciai képviselet élére. Pető Tibor prágai évei alatt egyértelműen bebizonyította, hogy minden tekintetben nyitott az adott országban élő magyar közösség irányában, fogékony mindennapi gondjaikra, és azok megoldásához hivatalosan és emberileg is mindig hajlandó támogatást, segítőkezet nyújtani.

Pető Tibor 1958-ban Szombathelyen született. A budapesti Közgazdasági Egyetemet 1982-ben fejezte be, majd 1986-ban a magyar külügyminisztérium szolgálatába lépett. Diplomáciai karrierje kezdetén, 1986 és 1990 között az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet elődje) magyar tárgyalóküldöttségének a tagja volt, 1990-től 1995-ig pedig Németországban, a bonni nagykövetségen dolgozott tanácsosként. 1995-től 1998-ig az Információs Hivatal igazgatójaként tevékenykedett. Az Orbán Viktor vezette magyar kormányok idején két ízben, 1998-2002, illetve 2010-2012 között az Információs Hivatal, tehát a magyar polgári hírszerzés főigazgatójának a tisztségét látta el. 2003 és 2008 között nagykövetként dolgozott Egyiptomban, és ebben a minőségében akkreditálva volt Szudánban is. Magyarország prágai nagykövetének tisztségét 2012 októberében foglalta el. 2017. július elsejével székhelyet vált, pozsonyi nagykövet lesz és átveszi a szlovákiai magyar diplomáciai képviselet vezetését. Németül, angolul és oroszul beszél. Pető Tibor nős, két lánya van.

Magyarország új prágai nagyköveteként Pető Tibor már 2012 őszén meglátogatta a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének (CSMMSZ) országos központját Prágában, hogy személyesen első kézből tájékozódjon a csehországi magyarok legnagyobb, és egyetlen országos szervezetéről. Ezt követően fokozatosan felvette a kapcsolatot a többi, Csehországban működő magyar szervezettel. Érdemes megjegyezni, hogy a csehországi magyarság képviselői mindig nyitott ajtókra találtak nála.

Magyar nagykövetként az elmúlt években meglátogatta a CSMMSZ vidéki, helyi szervezeteit is, és szólt érdekükben az illetékes önkormányzati szerveknél. Feleségével együtt rendszeres vendég volt a Prágai Magyar Bálon és gyakran vállalt védnökséget a legkülönbözőbb magyar rendezvények, akciók felett, akár a CSMMSZ, akár más csehországi magyar szervezetek (Esterházy János Társulás, Ady Endre Diákkör, Kazinczy Ferenc Diákklub stb.) programja keretében.

A teljesség igénye nélkül érdemes megemlíteni: kezdeményezte és támogatta Radnóti Miklós költő libereci emléktáblájának a felújítását és kétnyelvűsítését (cseh és magyar). Ebből az alkalomból kétnyelvű versgyűjteményt is sikerült megjelentetni Radnóti Miklós Liberechez köthető műveiből. Hasonló módon elősegítette II. Rákóczi Ferenc, erdélyi fejedelem prágai emléktáblájának a felújítását is. Védnökként aktívan részt vett a prágai Esterházy János megemlékezéseken és konferenciákon, amelyek anyagát könyv alakban is sikerült megjelentetni. Ily módon került kiadásra az 1956-os prágai konferencia anyaga is, amelyre 2016 szeptemberében került sor a cseh szenátusban.

A csehországi magyarok egyetlen országos terjesztésű kulturális és társadalmi folyóirata, a Prágai Tükör, szükség esetén szintén mindig számíthatott támogatására. Segítséget nyújtott a Csehország magyar emlékei című útikönyv kiadásához is.

Pető Tibor meggyőződéses híve a szorosabb és szélesebb közép-európai együttműködésnek. Prágában ennek érdekében dolgozott a magyar-cseh kapcsolatok fejlesztésén, s várható, hogy ezt fogja tenni Pozsonyban is, ezúttal azonban kiemelten a magyar-szlovák kapcsolatok érdekében.