(Fotó: magyarkurir.hu)

Szent Péter és Pál apostolok ünnepén a római egyház alapítóira emlékezünk. Vértanúhaláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi. Eleink úgy tartották, hogy ezen a napon hasad meg a búza töve, és ezzel kezdődött régen az igazi nyár.

A hagyomány szerint Péter és Pál apostol különböző években, de ugyanazon a napon, június 29-én szenvedett vértanúhalált Rómában. Krisztus után 67-ben Pétert keresztre feszítették, kérésére fejjel lefelé; Pált pedig lefejezték. Az üldözések idején mindkettejük ereklyéit a Szent Sebestyén katakombába menekítették. A két apostol sírja fölé épült a vatikáni Szent Péter bazilika és a falakon kívüli Szent Pál-bazilika.

A római Szent Péter bazilika (Fotó: repulojegy.hu)

A Szent Péter bazilika egyébként a világ második legnagyobb keresztény temploma (egy elefántcsontparti Mária-templom után). Befogadóképessége kb. 60 000 fő.

Bárányokat kapott Krisztustól, hogy legeltesse őket

Az egyházalapító apostolokra már a III. század közepétől emlékezünk ezen a napon. Szent Pál, eredeti nevén Saul, szülei révén római polgárjoggal rendelkezett, ami különleges előnyöket biztosított számára: római állampolgárt ugyanis nem volt szabad bírósági tárgyalás nélkül bebörtönözni, vagy egyéb módon ártani neki. Római polgárjoga Pál apostolt többször is megmentette a haláltól és a szenvedéstől. A keresztény hitre tért Pál a pogányok között teljesítette apostoli küldetését, több csodát is művelt: bénát gyógyított meg, feltámasztott egy ablakból kiesett és meghalt ifjút és sok más csodás cselekedet fűződik a nevéhez.

A Szent Péter bazilika belülről (Fotó: katolikus. network.hu)

Szent Péter a tizenkét apostol egyike, Róma első püspöke volt. Eredeti nevén Simon (héberül: figyelő, hallgató). Jézustól kapta a Péter nevet, aki egy alkalommal ezt mondta neki: „Te Szikla vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat”. Az apostolok közt ő volt a leglángolóbb, Jézus nem véletlenül nem akarta megnevezni árulóját, hiszen tudta, Péter felindultságában tüstént végezni akart volna vele. Ő ment az Úrhoz a tengeren; színeváltozásakor is őt választotta ki az Úr; a mennyország kulcsait bízta rá Isten. Bárányokat kapott Krisztustól, hogy legeltesse őket. Pünkösdkor háromezer embert térített meg beszédével, de számos beteget meggyógyított és más csodatetteket művelt. Péter apostol a pápák, a halászok és Róma védőszentje.

(Forrás: magyarkurir.hu)