Koszorúzás a palásti csata emlékére állíttatott kápolnánál (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Szakmai előadásokkal, szoboravatással és keresztszenteléssel emlékeztek meg a palásti csata 465. évfordulójáról Paláston. A PERMEO Polgári Társulás augusztus 12-én egész napos rendezvényfolyammal tisztelgett az 1552-es csata hősei előtt.

Szombaton reggel a helyi fiatalok egy csoportja korabeli öltözékben, dobokkal és ostorpattogtatással ébresztette a falut. Délelőtt a Palásthy-kastély adott otthont a szakmai előadásoknak. Mint Köpöncei Péter, a PERMEO elnöke a Felvidék.ma-nak elmondta: „A kerek évfordulók alkalmával nagyobb szabású rendezvénnyel emlékeztünk meg a csatáról, idén történelmi előadásokon elevenítettük fel a csata szellemét”.

A történelmi kerekasztal-beszélgetés részvevői az 1552-es csatát, annak következményeit és a török hódoltság korszakát vették górcső alá. Limpár Péter hadtörténész a 16. századi harcászatról és stratégiákról szólt. Hajdú András történész a palásti csatát elemezte, Arató György pedig a hódoltság korának végvári életét vázolta fel. Dr. Kiss László orvostörténész a seborvoslás korabeli állapotáról tartott kiselőadást. Péter Ottó a palásti csata keresztény hadainak vezetője, Sbardellatti Ágoston püspök emlékének ápolására hívta fel a figyelmet.

A Palásti Múzeumtól indult a menet az 1552-es emlékparkba (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A délelőtti szakmai fórumot kiállításmegnyitó követte. A Palásti Múzeum egyik pincéjében alakították ki az 1552-es ütközetet bemutató kiállítást. Mint Péter József, a PERMEO civil szervezet vezetőségi tagja a Felvidék.ma-nak elmondta, az elmúlt hónapokban újították fel a raktárként működő pincét, a palásti csata emléke ápolásának méltó helyévé téve azt. A kiállítás anyagának nagy része a Tinódi Lantos Sebestyén által megénekelt csatát eleveníti fel képekkel, magyarázó szövegekkel. A tárlatot korabeli harcászati eszközökkel tették színesebbé.

A hagyományokat követve a megemlékezés a tavaly ünnepélyes keretek között átadott 1552-es emlékparkban folytatódott. A falu központjából indulva díszmenetben vonultak ki a megemlékezők az emlékparkba. A díszmenet meghitt méltóságát növelte a korabeli ruházatba öltözött fiatalok ritmikus dobolása, valamint a történelmi zászlók és fáklyák.

„A mai napon emlékezünk az 1552. augusztus 10-11-én lezajlott híres palásti csatára. Azon hősök emléke előtt tisztelgünk, akik a keresztény hadakban harcolva a vérüket ontották a hazáért” – kezdte ünnepi szónoklatát az egykori csata helyszínén Köpöncei Péter, a PERMEO Polgári Társulás elnöke. A civil összefogással és nagyrészt önkéntesek munkájával tavaly augusztusban átadott emlékparkot az elmúlt hónapokban is sikerült bővíteni. „Az emlékpark a kezdete annak a tanösvénynek, amely körbeövezi a községet, bemutatva a környék természeti szépségeit, kulturális és történelmi örökségét” – mondta Hojsza Zoltán, PERMEO vezetőségi tagja, az emlékpark megálmodója.

A palásti csatát bemutató kiállítás egy részlete a helyi múzeumban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A megemlékezésen leplezték le a törökverő Thury György faszobrát, a délvidéki Fülöp Attila fafaragó alkotását.  Thury György Középtúr szülötte volt, 1519 körül született. Részt vett a palásti csatában, ahol az oszmán hadak elől megmentette az olasz tüzérséget. Élete során mintegy hatszáz sikeres párviadalt vívott a törökkel. Végül 1571-ben a törökök elfogták és lefejezték. Mint a szoboravatón elhangzott: „Thury György nagy hazafi volt, aki életét adta a hazáért, a hitéért. Büszkék lehetünk arra, hogy a Felvidéknek voltak ilyen csillagai, akik példát adhatnak nekünk a közeljövőben.”

Az emlékpark kereszttel is gazdagodott. Ennek alkotója a palásti Beňo István fafaragó. Mint a keresztszentelés előtt az alkotó megjegyezte: a kereszt a palásti csatában hősi halált halt Sbardellatti Ágoston püspöknek állít emléket. Az emlékparkkal és a kereszttel kapcsolatban az alkotó kifejtette: „Minden, amit magadért teszel, veled együtt meghal, amit másokért, az örökké élni fog. Az itt meghalt katonák is értünk hunytak el.”

Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója az emlékparkban tartotta meg előadását (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Zolczer György helyi plébános által celebrált szabadtéri szentmise után Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója tartotta meg előadását. Kiemelte a magyar szentek és vértanúk máig ható erejét. A csatában elesett katonák a kereszténység fontos bástyáját védelmezték – jegyezte meg a történész diplomata.

A megemlékezés végén átadták az emlékparkból kiinduló,  Thury György nevét viselő tanösvény első szakaszát. A megemlékezés a Palásti Múzeumban éjszakai tárlatvezetéssel, kötetlen beszélgetéssel ért véget.

A palástiak méltó módon emlékeznek a csatára

A község határában 1552. augusztus 10-e és 11-e között zajlott a keresztények és a törökök közötti ütközet. A budai pasa megsemmisítő vereséget mért a von Teuffel vezette keresztény hadra. Ezzel a győzelmével erősítette meg a török uralmat az Ipoly mentén. Az augusztus 11-i végső ütközetben több ezer keresztény esett el, és további mintegy négyezer került az oszmánok fogságába. A keresztény hadak vezetője szintén fogságba került. A csata hősi halottja volt Sbardellatti Ágoston (Dudics János) váci püspök is.

Megemlékezők az 1552-es emlékparkban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A helyiek a csata helyszínén már a 19. században kápolnát emeltek. Korábban az út menti kápolnánál zajlottak a megemlékezések. A kápolnával szembeni domboldalon alakították ki az 1552-es emlékparkot. Az emlékpark felső részén helyezték el 2016-ban azokat a zászlórudakat, melyeken történelmi lobogók lengnek.  A sziklakövön egy táblát helyeztek el az elesett váci püspökre emlékezve, továbbá egy kézzel festett nagyméretű információs táblát. Ezen négy nyelven olvasható a csata menetének rövid ismertetése. Elhelyeztek egy korabeli ágyút is, az emlékpark szélén pihenőhelyeket létesítettek padokkal és asztalokkal, ugyanakkor a hely tábortűz gyújtására is alkalmas. A munkálatok a helyiek példaértékű összefogásával valósultak meg, ezzel ápolva a helyi történelmi értékeket, erősítve identitásukat.

A képriport ITT tekinthető meg.