Németh Gabriella (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Pozsony megye az ország legfejlettebb régiójának számít, ahol azonban a legutóbbi népszámláláskor már csak a lakosság négy százaléka vallotta magát magyarnak. A megyéhez tartozó Szenci járásban is kritikus a helyzet, itt a 2011-es adatok szerint a lakosok 13,8 százaléka magyar nemzetiségű.

Németh Gabriella, Pozsony megyei alelnök, a Magyar Közösség Pártjának szociális, családpolitikai és egyészségügyi alelnöke harmadszor indul a megyei választáson. Szenc város képviselője, megyei választási körzete is maga a járási székhely, ezért elsősorban azokról a tervekről faggattuk, amelyek a járási székhelyet érintik.

A megyei önkormányzatban is a szociális ügyekért felelt. Nehéz megfelelni minden elvárásnak. Mennyire sikerült ez a Pozsonyi kerületben?

Pozsony megye az évi költségvetés húsz százalékát a szociális szolgáltatások finanszírozására költi, ez nagyjából huszonhétmillió eurót jelent egy évben. Ebből hétmillió eurót költünk a nonprofit szervezetek támogatására. A megyének tizenöt szociális otthona van, de vannak olyan igények, amelyeket nem tudunk a szociális intézményekben kielégíteni, ezekben az esetekben a nonprofit szervezetekkel együttműködve biztosítjuk a szociális szolgáltatást. Sikerként könyvelem el, hogy az elmúlt választási ciklusban négy támogatott lakhatást sikerült létrehoznunk az egészségkárosodottak számára, akik bizonyos segítség mellett képesek voltak saját maguk elvégezni a teendőiket, van, aki munkát is vállalt. Sikerült megnyitnunk a negyedik korai megelőző központot, amely a mentális vagy fizikai károsodással született gyermekeknek és családoknak nyújt segítséget a gyermekek hétéves koráig, ez szintén egy nagy eredmény. Manapság nagyon sok szó esik a családon belüli erőszakról, erre a célra két biztonságos asszonyházat sikerült megnyitni. Az egyéves időszak alatt több mint harminc édesanyának és hatvan gyermeknek nyújtottunk segítséget. A támogatási rendszerből továbbra is támogatni kívánjuk a szociális szolgáltatást nyújtó intézményeket, így a Nefelejcs Házat, ahol halmozottan sérült gyermekeket és fiatalokat látnak el, valamint a Szencen működő szociális intézményt, a Betániát is.

Németh Gabriella Gujber Lászlóval egy rendezvényen (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

A megyei önkormányzatok, mint a középiskolák fenntartói fontos feladatot látnak el. Pozsony megyében két olyan intézmény van, amelyben magyarul oktatnak és a megye a fenntartó. Ezek közül a szenci iskolát nemrégiben a megszűnés veszélye fenyegette, de sikerült azt új szakok megnyitásával megmenteni. Nemrégiben pedig az épületet is elkezdték felújítani. Hogy áll a felújítás?

Mindkét intézményben gondok vannak a diáklétszámmal, tehát a pozsonyi gimnáziumban és a szenci középiskolában is. Ez utóbbi ma már szakközépiskolaként működik, óvodapedagógiát, vállalkozást és logisztikát is tanulhatnak itt a diákok, de a gimnáziumi szak sem szűnt meg. Az volt a célunk, hogy mindkét iskola számára biztosítsuk az anyagiakat, ezt pedig sikerült elérnünk. Nagyon fontos az is, hogy a diákok megfelelő tantermekben tanulhassanak, ezért szükséges, hogy felújítsuk azokat. Év végéig hőszigeteltjük a szenci gimnázium épületét, ez két intézményt érint, ugyanis a magyar tanítási nyelvű szakközépiskola egy épületben működik a szlovák gimnáziummal. A régi nyílászárókat is kicseréltük, és a világítótestek cseréjét is sikerült elérnünk. Az iskola épülete lassan, de teljesen megújul, így korszerű környezetben tanulhatnak a diákok, ami nagyon fontos. A megyei önkormányzat ezzel tud hozzájárulni az intézmények sikeréhez. Továbbra is prioritásként tekintünk majd az oktatásra, és ezen belül természetesen a magyar iskolákra, ez abban is megmutatkozik, hogy például a támogatási rendszeren keresztül a magyar alapiskolát is támogattuk. Néhány hónapja átadtuk a gimnáziumhoz tartozó sportpályát is, amely szintén felújításra szorult, nagy öröm, hogy végre elkészült.

Az október 22-ei kampányrendezvényen elhangzott, hogy végre sikerrel zárulhat a közbeszerzési eljárás és megkezdődhet a zsinagóga felújítása.

A szenci zsinagóga felújítása régi kezdeményezés, a problémát mindenki érzékeli, aki a városban jár, hiszen a főtéren áll a romos épület. A felújítási munkálatok, ha az időjárás engedi, még az idén elkezdődnek. Szeretnénk itt egy kulturális központot kialakítani, amelyben a magyar rendezvények is helyet kapnának. Úgy vélem, ha megújul az épület, az tovább növelheti Szenc és vidéke kulturális kínálatát, ez pedig további látogatókat vonzana a városba.

A zsinagóga felújításán és az oktatási intézmények megtartásán kívül milyen prioritásokat fogalmazott meg?

Ahogy azt sokan észlelik, a közlekedési problémák nagyban sújtják a megye lakosságát. Erre a problémára megoldást kell találni. Az elkövetkező választási időszakban szeretnénk kiszélesíteni a Szenc és Németbél közötti körfogalmat, ez eddig a rendezetlen telekviszonyok miatt nem valósult meg, de a befektetés megkönnyíti majd az autópályára való feljutást. A terveink között szerepel, hogy a várossal közösen megépítjük a Szencet északról elkerülő utat. Ehhez még 2018-ban kidolgozzuk a tervdokumentációt, és az integrált regionális operatív programból szeretnénk fedezni a befektetést.