A Magyar Közösség Pártjának képviselői felső-csallóközi kampánykörútjuk illésházi állomásán október 19-én, az esti órákban találkoztak a négy falut felölelő község polgáraival.

Menyhárt József, az MKP elnöke elmondta, hogy a Dunaszerdahelyi járásból hét képviselővel vettek részt az elmúlt négy évben a megyei önkormányzat munkájában. Az elkövetkezendő időszakban azonban több változás várható. Az egyik, hogy a 2017-es választások után csak öt év múlva választhatunk ismét, akkor is úgy, hogy összevonják a megyei és az önkormányzati választásokat. A felvidéki magyar közösség számára ez a mostani szavazás az utolsó esély, hogy az érdekeit erős megyei képviselettel tudja érvényesíteni.  Ehhez a járás szavazói számára tudatosan, tájegység szerint arányosan választották ki Alsó-, Középső- és Felső-Csallóközből a párt nyolc megyei képviselőjelöltjét. Közülük vannak, akik már komoly tapasztalatokkal rendelkeznek a megyei munka terén, köztük Hájos Zoltán, Fenes Iván és Bacsó László, de vannak új jelöltek is, mint Hervay Rozália, Soóky Marián, Orosz Csaba és Polák László. A települések megoszlása szerint a járásból négyen a falvakból, négyen pedig a csallóközi városokból indulnak a megmérettetésen.

Menyhárt József, az MKP elnöke (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)
A láthatatlan megye látható eredményei

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke hangsúlyozta, sokan nem látják a megyei politika jelentőségét. Véleménye szerint ez azért van így, mert kevés területen van hatásköre a megyének, azok azonban jelentősek.  Figyelemmel követhetjük a megyében a négy év alatt történt fejlesztéseket, amelyek annak köszönhetőek, hogy a döntéshozatalnál a jelenlévő képviselők megfelelő erőt tudtak kifejteni. A leginkább látható feladatkör a közutak felújítása, karbantartása. A járás legújabb fejlesztése az útburkolat felújítása Csallóközcsütörtöktől az 503-as főút kereszteződéséig, amelyet a választási eredményektől függetlenül 2018-ban a már elnyert európai uniós forrásból egészen Légig folytatnak. A költségvetési terveket csoportosítva erős képviselettel kilátásba helyezte az 572-es számú út felújítását egészen Dunaszerdahelyig.

Az alelnök kifejtette, hogy sok beruházás érkezett az iskolákba is. A magyarság szempontjából eredményként értékelte, hogy a galántai műszaki szakközépiskolában sok év után, nagy erőfeszítésekkel ismét indítottak magyar osztályt. Beszámolt arról is, hogy a szociális intézmények fenntartása és működtetése komoly kihívás, a felmerülő igények miatt a kapacitás bővítése a cél. Ma Szlovákiában egyedül Galántán működik az autista gyermekek számára fenntartott szociális intézmény, amely szintén azoknak a megyei képviselőknek a munkáját igazolja, akik az elmúlt négy évben az MKP színeiben ezt fontosnak tartották és szavazataikkal támogatták a megvalósulását. A kultúra területéről kiemelte a Csallóközi Múzeumot, amely felújítás alatt áll. A tömegközlekedésről is beszélt, a buszjáratok fenntartását Nagyszombat megye évente 4,2 millió euróval támogatja. Ezért nem szűntek meg járatok és nem emelkedtek a jegyárak sem. A megyének a közigazgatásban és egyéb területeken 1000 alkalmazottja van a két járásban, legnagyobb munkaadóként közel 1300 munkahelyet tartanak fenn. Komoly felelősség a megyei képviselők számára ezeknek a munkahelyeknek a megtartása.

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Berényi végezetül a Kodály Zoltán tiszteletére Nagyszombatban felavatott kétnyelvű emléktábláról beszélt. Jelentőségét abban látja, hogy a városban 1920 óta nem helyeztek el magyar feliratú táblákat, amelyek a város magyar történelmi múltjára utaltak volna. Nagyszombat magyar múltja viszont tagadhatatlan, ezért szeretnék folytatni a város magyar vonatkozású egyházi méltóságainak, közéleti és politikai szereplőinek köztudatban tartását. Berényi kiemelte, tudják, ettől nem lesz olcsóbb a kenyér, de ezek a lélekemelő tettek fontosak a közösség magyar érzelmű tagjai számára.

A dióhéjban ismertetett eredmények azonban nemcsak az alelnöknek köszönhetőek, hanem annak a csapatnak, amelynek két járásból összesen tizenkét tagját 2013-ban megválasztotta a magyar közösség. Ennek a munkának a folytatásához azonban szükséges, hogy a felvidéki magyarság 2017-ben is erős képviseletet juttasson szavazataival a megyei önkormányzatokba.

Hájos Zoltán, Hervay Rozália, Soóky Marián (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)
A megyei képviselőjelöltek is bemutatkoztak

A járási székhely képviseletében Hájos Zoltán szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta, hogy 2009 óta polgármestere Dunaszerdahelynek. Azonban nemcsak Dunaszerdahely szolgálatában áll, célja az egész magyar közösség összefogása. Az olyan társadalmi, kulturális és sportrendezvények megvalósítása, mint a dunaszerdahelyi vásár, a Felvidéki Vágta, vagy az FC DAC támogatása nem kizárólag helyi érdek, hanem a felvidéki magyar közösség érdekében megvalósuló siker.

Hájos kihangsúlyozta Berényi József megyei alelnök szerepét, aki következetesen képviselte a megye közigazgatásában a csallóközi és a mátyusföldi érdekeket. A 40 tagból álló testületből 21 szavazatra volt szükség, hogy a terveket meg tudják valósítani. Az MKP képviselői tizenketten voltak, és a magyar közösség érdekében kitűzött céljaik elérése érdekében együttműködtek a szlovák pártok képviselőivel is. Az elmúlt négy évben olyan csapat alakult ki, amely a megye érdekében politizált.

A résztvevők egy része (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Hervay Rozália bemutatkozásában elmondta, hogy Nagyszarváról érkezett és közgazdászként dolgozik. Elsősorban a fiatalokat és az időseket tömörítő civilszervezetek működésével foglalkozott. Ezért sok olyan problémával találkozott, amelyek a csallóközi embereket érintik. Meggyőződése, hogy a megyei forrásteremtési, támogatási rendszer egyszerűsítésével lényegesen bővülhet ezeknek a csoportoknak a tevékenysége.

Menyhárt József megyei képviselőjelöltként is bemutatkozott, az elmúlt négy év eredményeit foglalta össze. Kitért többek között arra, hogy a megyéhez benyújtott kispályázatok számát megduplázták, Dunaszerdahelyen a Vámbéry Ármin Alapiskola homlokzatát felújították, és Nagymegyeren a kereskedelmi akadémia is részesült felújítási támogatásban. Hangsúlyozta, hogy ezeknek a fejlesztéseknek az eredményeiben a más pártokat választó emberek gyermekei, unokái is részesülnek, ami egyben igazolja, hogy az MKP nem pártpolitika mentén gondolkodik a megyében, hanem a magyar közösség érdekeit képviseli. Ezeket az érdemeket nem vehetik el az MKP megyei képviselőitől, viszont fontos, hogy a megye továbbra is erős képviselettel rendelkezzen, olyannal, amely a közösségért dolgozik. Ehhez kérte a jelenlévők támogatását, a Dunaszerdahelyi járás nyolc képviselőjelöltjének megválasztását.

Fellépett Kovács Koppány, és a Bertók házaspár (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Soóky Marián Nagymegyerről érkezett, foglalkozását tekintve tanár, iskolaigazgató. Az oktatás és a kulturális élet áll hozzá a legközelebb, a megyében is ezeket a területeket szeretné képviselni.