Fehér Miklós, a budapesti Könyvtári Intézet igazgatója, a Kárpát-medencei magyar könyvtárosok továbbképzésének főkoordinátora (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A magyar könyvtárosok Kárpát-medencei hálózatának köszönhetően a budapesti Könyvtári Intézet Oktatási  és Humánerőforrás-fejlesztési osztálya a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületével közösen szervezi meg a felvidéki magyar könyvtárosok továbbképzését.

Az őszi évad lévai állomásán Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet igazgatója, a Kárpát-medencei továbbképzés koordinátora adott elő. A Felvidék.ma a képzés indulásáról, a magyar ajkú külhoni könyvtárosok képzési lehetőségeiről s ennek jelentőségéről is kérdezte a szakembert.

Mikor és milyen kezdeményezésből indult el a Kárpát-medencei külhoni magyar könyvtárosok képzése?

A Könyvtári Intézet égisze alatt bő tíz évvel ezelőtt, 2005 táján indultak el a képzési formák a külhoni magyar könyvtárosok számára. A külhoni területeken próbáltunk a képzéseink részére központokat létrehozni. Emellett fontos volt helyi partnerszervezetek megtalálása, akikkel együtt tudtunk működni a képzés szervezésében.  Így vettük fel a kapcsolatot a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületével is.  A kapcsolatunk a felvidéki szervezettel már bő tízéves múltra tekint vissza.  Az adott országok belső erőforrásaira törekszünk támaszkodni. A Felvidék mellett szoros kapcsolatot ápolunk Erdéllyel és Székelyfölddel, de Kárpátalján és Délvidéken is jelen vagyunk, sőt Muravidéken is szerveztünk már képzéseket. Az első képzések sikerein felbuzdulva folytattuk új helyszínek bevonásával a tevékenységünket.

A korábbi továbbképzések sikeres résztvevőinek okleveleket adtak át a lévai Barsi Könyvtárban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Milyen képzéseket szerveznek a külhoni magyar könyvtárosok részére?

A külhoni könyvtárosok továbbképzése a Könyvtári Intézet meglévő képzési struktúrájához igazodik. Képzéseinknek két fajtája van. Többnapos, minimálisan harmincórás képzéseink végén diplomát adunk a könyvtárosoknak. Ezeket nagyrészt Magyarországon szervezzük meg. Vannak egynapos képzéseink is. Ez valósult meg Léván is.  A helyszínre, egy adott problematikára fókuszáló képzés. A Könyvtári Intézet biztosítja a továbbképzést levezető szakembert. Általában negyedévente egy képzést szervezünk az adott külhoni területen. A képzések között vannak elméletibb és gyakorlatibb tematikájúak is.

Milyen forrásokból valósulnak meg a képzések?

Központi forrásból, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának keretösszegéből valósítjuk meg a képzéseinket. Ezek között találhatóak magyarországi kollégák számára megszervezett szakmai találkozók. Ugyanakkor a források jelentős részét fordítjuk a külhoni magyar könyvtárosok képzésére.

Fehér Miklós és Kecskés Ildikó, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke a lévai továbbképzés megnyitóján (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Milyenek a kollégák visszajelzései?

A kollégák nagyon nyitottak. Fogékonyak az újszerű szakmai dolgokra, nekünk pedig prioritásunk az igények kielégítése.  A könyvtárosokat nagyon megmozgatják a gyakorlati, élményszerű képzések, ám az elméleti képzések által is sokat fejlődnek az adott témában.  Nagy az érdeklődés a programjaink iránt. Az ismeretátadás mellett nem elhanyagolható a közös eszmecsere és a beszélgetések jelentősége sem. Ezért találkozási felületként is hasznosak a szakmai napjaink.