Szarka Andrea igazgatónő (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A Rákóczi Szövetség 2004 óta tartó beiratkozási programja, szeptembertől decemberig bezáróan, az idei évben is bejárta az elszakadt országrészek magyar tannyelvű iskoláit, és a szövetség munkatársai a támogatók kíséretében ünnepélyes keretek közt nyújtották át minden első osztályos tanulónak a tízezer forintos ösztöndíjat.

A program a Kárpát-medence helyszínein 250 települést és több mint hatezer iskolakezdő kisdiákot érintett. A Felvidék magyarok által lakott településeinek iskoláiban 3500 elsős részesült ösztöndíjban. A beiratkozási programsorozat november 22-én érte el a párkányi régió tanintézményeit. Itt 136 kisdiák részesült támogatásban, mely a következőképpen alakult: az Ipolyszalkai Alapiskolában 11, a párkányi Ady Endre Alapiskolában 51 (a nánai 6 kisiskolás Párkányban), a muzslai Endrődy János Alapiskolában 22, a Kéméndi Alapiskolában 19, a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskolában 10, a köbölkúti Stampay János Alapiskolában 14 (a kisújfalusi kisiskola 3 tanulója Köbölkúton) vette át a beiratkozási program keretében nyújtott támogatást.

A párkányi és a muzslai iskolában jelen volt dr. Halzl József, a szövetség elnöke, Csáky Csongor főtitkár, Pálinkás Barnabás, majd Csenger Orsolya és Szeleczki Mónika munkatársak folytatták az iskolák látogatását. A Rákóczi Szövetség programja mögött nagyszabású összefogás áll, 400 anyaországi önkormányzat, civilszervezetek, közéleti személyiségek és alapítványok támogatásával.

Szőgyénben Tata város önkormányzata nyújtotta át az ösztöndíjat

Tata város önkormányzata 2010-ben csatlakozott a programhoz, és az elmúlt nyolc év alatt a testvértelepülés iskoláját, a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskolát támogatta, így a kilencedikeseken kívül az iskola 122 diákjának nyújtott támogatást az elmúlt évek folyamán.  Az idei ösztöndíjátadási ünnepségen a tatai testvériskola igazgatója, Kőhalmi Zoltán és Sárközi Krisztina tanintézményvezető, valamint Osgyáni Zsuzsanna, a Tatai Polgármesteri Hivatal külkapcsolatokért felelős referense tettek eleget a szövetség és az iskola erre az alkalomra szóló meghívásának. Szarka Andrea iskolaigazgató köszöntötte a vendégeket, és bemutatta az iskola programjait, amelyben különösen figyelnek a magyarságtudat fejlesztésére, a nemzeti kultúra ápolására. Köszönetet mondott a támogatásért, és felidézte azt is, hogy Tata városa a beiratkozási ösztöndíj mellett számos egyéb módon is támogatja a szőgyéni gyermekek és fiatalok fejlődését, többek között anyanyelvi vetélkedő és tehetséggondozó tábor szervezésével, könyvcsomagok kiosztásával. A két települést a történelmi múlt köti össze, de a kapcsolatnak jelene is van, a jövőjéről pedig gondoskodik az a számos közös program, mely a testvériskolák és az önkormányzatok között valósul meg.

Miként minden helyszínen, Szőgyénben is az elsős kisdiákok kedves műsorral fejezték ki köszönetüket a támogatóknak Skrován Gabriella osztályfőnök vezetésével, majd a szülők az aláírási szerződés keretében átvették az ösztöndíjat. Vígh Gábor polgármester is köszöntötte a vendégeket, a Rákóczi Szövetség és a testvérváros küldötteit, az iskola elsőseit, és köszönetet mondott a szülőknek, amiért jó döntést hoztak, amikor a magyar nyelvű iskolát választották.

Csenger Orsolya, a szövetség munkatársa megköszönte a kedves fogadtatást, sok sikert kívánt az elsősöknek, és szintén köszönetet mondott a szülőknek, amiért a magyar iskola mellett döntöttek. Utalt az óvodaprogramra, melynek keretében a szövetség már felkereste a gyerekeket az ajándékcsomagokkal és a szülőket levélben kérték a magyar iskola melletti döntésre. Elmondta, hogy neki és Szeleczki Mónikának is a Felvidék a szülőföldje, mindketten magyar iskolába jártak, a főiskola elvégzése után jelenleg Budapesten segítik a Rákóczi Szövetség programjait, de szándékukban áll visszatérni a Felvidékre.

Csenger Orsolya a Rákóczi Szövetség munkatársa szól az egybegyűltekhez (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Pálinkás Barnabás szerint a Felvidéken az elkövetkező napokban a zoboraljai, a lévai és a királyhelmeci iskolák felkeresése vár a szövetség munkatársaira, majd decemberben a Kárpátalja magyar iskolái kerülnek sorra, ahol 1500 kisdiák részesül támogatásban.

A Rákóczi Szövetség az óvodaprogram keretében decemberben több ezer karácsonyi csomagot küld a felvidéki óvodák nagycsoportosainak az iskolaválasztással kapcsolatban, majd tavasszal a beiratkozás előtt iskolakezdő csomaggal kedveskedik, és levélben keresi fel a szülőket, kérve a gyermek magyar tannyelvű iskolába íratását, felsorolva annak előnyeit. A szövetség, ismerve az óvodai oktatás jelentős szerepét az iskolaválasztással kapcsolatban, az idei ősz folyamán három alkalommal szervezett Kárpát-medencei óvodapedagógus-találkozót anyaországi helyszíneken, ahol a Kárpát-medence számos részéről érkezett magyar óvodapedagógusok között több száz felvidéki óvónő is jelen volt.

Tiszteletre méltó, hogy Magyarország legelső és legnagyobb társadalmi szervezete, a Rákóczi Szövetség, küldetését teljesítve Kárpát-medence-szerte minden évben sokoldalú támogatással szólítja meg a gyermekek és a fiatalok valamennyi korosztályát a külhoni magyarság hosszú távú megmaradása érdekében.