Fazekas László püspök (Fotó: Szarvas László/Reformata.sk)

Lelkésztovábbképzőt tartottak Mályiban és Nagybörzsönyben a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hét egyházmegyéjének magyar lelkészei számára.

A nyitóáhítatot mindkét helyszínen Fazekas László püspök tartotta meg. A püspök igei üzenetében kiemelte,  rendkívüli időket élünk. Olyan történelmi korszakban vagyunk, amely nagyon komolyan meghatározza az előttünk álló időszakot, éveket, de akár évtizedeket is. Utalt a kihívásokra is, amelyek egyrészt a fizikai és lelki építkezések adta lehetőségekből fakadnak, másrészt pedig azokból a kérdéskörökből, amelyekre sokan várunk választ.

A reformáció 500. évében többször megfogalmazódtak olyan kérdések, miszerint kinek mit jelent az 500. évforduló, mit jelentett akkor és mit jelent most a reformáció, volt-e, van-e most reformáció. Feltette a kérdést: „Milyen választ adhatunk erre? Csak azt, amit a Szentírás ad, hogy mindig van reformáció, ha meghalunk és feltámadunk Krisztussal, és új életben kezdünk el járni. A reformátorok maguk is egy új életet kezdtek el élni, mindenki felé sugározták és hirdették ezt az új életet, nemcsak életükkel, hanem azokkal az írásokkal is, amelyeket közreadtak” – mondta a püspök.

Megváltozik a lelkipásztorok jövedelmezéséről szóló rendelkezés

Áhítata után az egyház finanszírozásába kaptak betekintést a lelkipásztorok. Fazekas László püspök előadásában röviden ismertette azokat a törvényeket, rendeleteket, amelyek a lelkipásztorok fizetését, az egyházak támogatását és jogállását szabályozták.

Az első ilyen az 1949-ben hozott törvény volt, amikortól az állam maga vállalta fel a lelkipásztorok javadalmazását. Elmondta, hogy a lelkipásztorok fizetése csak a rendszerváltozás után nőtt meg jelentősen, 1997-ben, amikor a százszázalékos béremelésnek köszönhetően középiskolai tanári keresetnek megfelelő fizetést kaptak. De mivel az elmúlt húsz évben nem növekedett arányosan sem a lelkipásztorok bére, sem pedig az egyetemes egyház számára biztosított pénzcsomag, ezért most jóval az átlagkereset alatt van a lelkipásztorok fizetése.

Tájékoztatott arról is, hogy folyamatban van az egyházak és az állam között kötendő, új támogatási rendszerről szóló megállapodás kidolgozása is, amely az elképzelések szerint 2019-ben lépne hatályba, de a részletek csak később derülnek ki, illetve az is, hogy az egyetemes egyház milyen pénzkerettel és feltételekkel gazdálkodhat majd a jövőben. Hozzátette, elképzelhető, hogy a jövőben az egyházközségeknek is ki kell venniük a részüket a lelkipásztorok jövedelmezéséből.

Orbán Viktor biztatta a református egyházat, hogy merjen nagyot álmodni

A találkozó vendége volt Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke is, akivel Géresi Róbert püspökhelyettes beszélgetett az egyház és a világ, a közéleti szereplők és az egyház kapcsolatáról, illetve a felvidéki magyarság jelenlegi lelki és anyagi kondíciójáról. A pódiumbeszélgetés keretében először a legutóbbi megyei választásokat értékelte az eredmények függvényében, majd szólt a magyar állam által támogatott óvodaprogramról is, amelybe bekapcsolódott az egyetemes egyház is az érdeklődő egyházközségek által. Elhangzott az is, hogy ebbe a programba a kiválasztott önkormányzatok szintén bekapcsolódhatnak és támogatást kérhetnek a fejlesztésekre, felújításokra. De szó volt a Baross Gábor Terv 5 milliárd forintos gazdaságélénkítő csomagjáról is.

Menyhárt Józseffel Géresi Róbert püspökhelyettes beszélgetett (Fotó: Szarvas László/Reformata.sk)

Témaként szerepelt az Emberi Erőforrások Minisztériumán és a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül a 2016-os és a 2017-es évben érkezett támogatások és azok hozadékának ismertetése. Molnár Sándor zsinati főtanácsos az előzményekkel kapcsolatban elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 2013. november 17-én Rimaszombatban tett látogatásakor biztatta az egyház vezetését, hogy merjenek nagyot álmodni. Ennek alapján 2014 februárjában elkészítettek egy stratégiai tervet az egyházközségek megerősítésére, a stabil bevételi források biztosítására, a lelkészi életpályamodellre, az iskolák támogatására és fejlesztésére.

Az egyházközségek megerősítését Magyarország kormánya támogatja

A magyar kormány az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül juttatta el az 1 milliárd forintos támogatást, amely felhasználásának meghatározása némileg módosult az eredeti elképzelésekhez képest, és amelyet Balog Zoltán miniszter jelentett be 2015. december 6-án Somorján. Elmondta, újdonságként hatott, hogy a kapott pénzcsomagból a 2016-os év folyamán nemcsak három nagy projekt, hanem 100 kisebb költségvetésű beruházás is megvalósulhatott.

A program lezárásaként megtartott egyházmegyei hálaadó istentiszteleteken résztvevő minisztériumi képviselettől is pozitív visszajelzések érkeztek, megerősítvén ezzel a kormányzatot jó döntésükről. Ezt követően a 2017-es évben már 1,75 milliárd forint támogatás érkezett az egyház számára a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül, amelyből 160 beruházás valósulhat meg. Az egyházmegyék tapasztalatait az esperesek osztották meg.

(Reformata.sk/Felvidék.ma)