A kiadvány ezer példányban jelent meg (Fotó: Tökölyi Angéla)

„Bodrogszerdahely földje és népe – Falutörténeti tanulmányok” címmel jelent meg Bodrogszerdahely falukönyvének első része. A kötet bemutatására október utolsó hétvégéjén került sor a helyi kultúrközpontban, a község önkormányzata és polgármestere által szervezett könyvbemutatón.

A kötetet Fehér József, a sátoraljaújhelyi székhelyű Kazinczy Ferenc Társaság elnöke szerkesztette és mutatta be a jelenlévő szerzők közreműködésével, akik az egyes fejezetek tartalmát vázlatosan ismertették.

A könyv azzal a céllal készült, hogy „népszerűsítően, olvasmányos stílusban, mégis tudományos hitelességgel mutassa be a település évszázadait, természeti kincseit, az itt élt és az itt élő emberek sorsfordító eseményeit és hétköznapjait” – írja a könyv Előszavában a szerkesztő.

A könyvbemutatót a szerzők közül megtisztelte jelenlétével Hegyessy Gábor, biológus muzeológus, a Petőfi Irodalmi Múzeum sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumának munkatársa, Jósvainé dr. Dankó Katalin, a Bodrogközi Művelődési Egyesület elnöke Sárospatakról, dr. Frisnyák Sándor, a Nyíregyházi Egyetem emeritus professzora és dr. Kókai Sándor intézetigazgató, egyetemi tanár. A kötet további szerzői dr. Lóki József, a Debreceni Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára és dr. Félegyházi Enikő, a Debreceni egyetem nyugalmazott tudományos munkatársa.

A kötet szerzői az első sorban (Fotó: Tökölyi Angéla)

A hat fejezetből álló kötet foglalkozik Bodrogköz kialakulásával és mai felszínével, élővilágának bemutatásával, Bodrogszerdahely történetével és a régészeti leletek tanulságával, a település tájtörténetével, településföldrajzával és Észak-Magyarország vásárra utaló helységneveit is ismerteti. A kötetet számos táblázat, térkép, régészeti leletek rajzai és fotók sokasága teszi szemléletessé.

A 135 oldalas falutörténeti tanulmány nehéz olvasmánynak tűnhet, de éppen attól értékes, ami kevésbé tette olvasmányossá. A kötet ugyanis tudományos hitelességgel foglalkozik az egyes témakörökkel, és egyben gazdag forrásanyagot is az olvasó elé tár, amely további külön értéke a kiadványnak.

A település falukönyvének megírását és kiadását a község polgármestere és Tóth Mihály a helyi görög katolikus parókus kezdeményezte 2015-ben. A munkák folyamata során 2016-ban, látva a már nyomdakészre íródott terjedelmes és tartalmas fejezeteket, a kiadó úgy döntött, hogy nem egy vaskos kötetből álló monográfiát ad ki, hanem könyvsorozatot indít, melynek a most bemutatott kötet az első része. A falutörténeti tanulmány kiadását a kiadó saját forrásán kívül egy mecénásnak mondható helyi vállalkozó anyagi támogatása segítette. Az ezer példányszámban megjelent kötet terjesztője és kiadója Bodrogszerdahely község önkormányzata és Mento Zoltán polgármester.