(Fotó: Jozef Jakubčo, SITA)

Csaknem két hete tilos közzétenni a megyei választásokkal kapcsolatos közvélemény-kutatások eredményeit, s mától érvénybe lépett a kampánycsend, ugyanis a törvény szerint választási kampányt 48 órával a választások megkezdése előtt már tilos folytatni.

A részeredményeket 22 óra után kezdik el közölni

A választási eredmények alakulását két hivatalos weblapon is nyomon lehet majd követni, a www.volbysr.sk és a www.statistics.sk oldalakon folyamatosan fogják közölni a beérkezett részeredményeket, illetve a hivatalos végeredményt.

A részeredményeket a választóhelyiségek bezárását követően, 22 óra után kezdik el közölni. A hivatalos eredmények november 5-én jelennek meg, miután azokat jóváhagyta a központi választási bizottság.

A választások lebonyolítására 2927 községben 96 választási körzetet és 5968 választási körletet hoztak létre. Szavazatát több mint 4,4 millió választásra jogosult állampolgár adhatja le. A megyei önkormányzatokban 416 képviselői mandátum vár kiosztásra, valamint eldől 8 megyeelnöki poszt sorsa is. A választások lebonyolításával kapcsolatos költségek meghaladják a 10 millió eurót.

Már ötödször választhatjuk meg a megye vezetését

A megyeelnökökre és a képviselőkre immár ötödször adhatják le a voksukat a szavazásra jogosult állampolgárok. Mostanáig 2001-ben, 2005-ben, 2009-ben és 2013-ban volt erre lehetőség. A megyeelnökök választása most először lesz egyfordulós, míg az előző ciklusokban a kétfordulós választási rendszer volt érvényben. A megyeelnöki posztot a legtöbb érvényes szavazatot begyűjtő jelölt nyeri el.

Az is változás, hogy a funkciójukat a megyék első emberei nem négy, hanem öt évre szerezhetik meg. Ez csak egy alkalomra szól, aminek köszönhetően 2022 után a megyei választások azonos időben lesznek a helyhatósági választásokkal.

Választási kisokos

A regionális önkormányzati szervekbe való választások 2017. november 4-én, szombaton 7 órától 22 óráig kerülnek megtartásra.

A regionális önkormányzati szervekbe való választásokra a Szlovák Köztársaság állampolgárai jogosultak, valamint azok a külföldi állampolgárok, akik a regionális önkormányzat területén található helységben vagy a regionális önkormányzati szervekbe való választások céljára annak területe alá tartozó katonai körzetben állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek (a továbbiakban „a regionális önkormányzat lakója“) és legkésőbb a választások napján betöltötték a 18. életévüket.

A választási jog korlátozása

A választási jog gyakorlását akadályozza, ha az adott személy:
– szabadságvesztés-büntetését tölti, vagy szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélték, hacsak az ítéletet nem helyezték hatályon kívül.

A szavazás módja

A választó csak az állandó lakhelyén szavazhat abban a választókörzetben, amelyben a választók névjegyzékén fel van tüntetve. A választó a választási helyiségbe történő érkezése után köteles igazolni személyazonosságát a körzeti választási bizottságnak személyi igazolványának vagy külföldi polgár esetén tartózkodási engedélyének bemutatásával.

Ezután a körzeti választóbizottság bekarikázza a választó számát a választók névjegyzékén és két szavazólapot ad a választónak, egy szavazólapot a képviseletbe való választáshoz, egyet pedig a regionális önkormányzat elnökének választásához, valamint a helység (vagy város, városrész) hivatalos kerek bélyegzőjével ellátott üres borítékot. A szavazólapok és a boríték átvételét a választó a választók névjegyzékén saját kezű aláírásával erősíti meg.

Minden választónak a szavazás előtt be kell mennie a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe. Azon választó számára, aki nem megy be a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe, a körzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A képviseletbe való választásra szolgáló szavazólapon a szavazó legfeljebb annyi jelölt
sorszámát karikázhatja be, ahány képviselő az adott szavazókörzetben választható. (A szavazókörzetben megválasztandó képviselők száma fel van tüntetve a szavazólapon.)

Az elnök megválasztására szolgáló szavazólapon a szavazó csak egyetlen jelölt sorszámát
karikázhatja be.

A szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkében a szavazó behelyezi a képviseletbe való választásra és az elnök megválasztására szolgáló egy-egy szavazólapot a borítékba. A választó úgy szavaz, hogy a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülke elhagyása után a borítékot belehelyezi az urnába.

A választó kérésére a körzeti választóbizottság a hibásan kitöltött szavazólapokat másikra cseréli. A hibásan kitöltött szavazólapokat a választó a felhasználatlan és hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt urnába helyezi.

Az a választó, aki egészségi állapota vagy írásképtelensége miatt nem képes maga kitölteni
a szavazólapot, és ezt a szavazás előtt a körzeti választóbizottság tudomására hozza, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe egy olyan alkalmas személyt vigyen magával, aki az ő utasításainak és a törvénynek megfelelően kitölti, majd a borítékba helyezi a szavazólapokat.

A szavazófülkébe való belépés előtt a körzeti választóbizottság tagja mindkét személyt tájékoztatja a szavazás rendjéről és a választások előkészületei és lefolyása meghiúsítása bűncselekményének büntetőjogi következményeiről. A körzeti választóbizottság tagjai nem tölthetik ki a választók szavazólapjait.
Az a választó, aki egészségügyi okok miatt nem képes a borítékot az urnába helyezni, megkérhet egy másik személyt, aki a jelenlétében az urnába teszi a borítékot, de ez a személy nem lehet a választóbizottság tagja. Az a választó, aki a választóhelyiségben komoly, elsősorban egészségügyi okok miatt nem képes megjelenni, jogosult kérni a községet és a választás napján a körzeti választóbizottságot a szavazás mozgóurnával történő lefolytatására, de csak annak a választókörzetnek területén, amelyre a körzeti választóbizottságot felállították.

A választó köteles a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapot a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt lepecsételt urnába helyezni, különben szabálysértést követ el, amelyért 33 eurós bírság fizetésére kötelezhetik.

(TASR/minv.sk/Felvidék.ma)