Az áldoztatás pillanata (Fotó: Zilizi Kristóf)

A csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán, melyet már néhány esztendeje felvettek a Nagyszombati Egyházmegye búcsújáró helyeinek listájára, idén utoljára rendezték meg a hagyományos, havi rendszerességgel megszervezésre kerülő fatimai imaestet, a fatimai Mária-jelenések centenáriumának évében.

A jó szokáshoz híven – téli időszak lévén – negyed öttől lelki programmal, rózsafüzér-imádsággal vette kezdetét az esemény, Bíró Sándor atya vezetésével. Az ünnepi szentmisét az újmisés, idén júniusban, a komáromi Szent András templomban felszentelt nyékvárkonyi Sankó Szabolcs atya celebrálta, aki jelenleg Dunaszerdahelyen működik, káplánként. Homíliájában elmondta: Mária mindig és minden körülmények között velünk van és ez még nagyobb reményt ad nekünk, így nincs mit félnünk.

Az olvasmány és a hívek könyörgésének felolvasásában újítás történt. Ezentúl a dercsikai búcsújáró helyre ellátogató zarándokok olvasnak fel. Elsőként a bakaiak kerültek sorra, akik igazi zarándokhölgyek módjára, december ellenére is többnyire kerékpáron érkeztek.

Az újmisés áldás előtt Parák László bakai és dercsikai esperesplébános megköszönte Szabolcs atya buzdító szavait, továbbá a koncelebrálást Beke Zsolt, Bíró Sándor, Szakál László lelkiatyáknak, valamint a szolgálatot az oltárnál Róbert diakónusnak, s a híveknek, hogy ismét elzarándokoltak Dercsikára, s együtt ünnepelhettek.

Végezetül a jelenlévők elénekelték a „Szép Iria tündökölt, május volt éppen, s Te eljöttél, Mária mennyei fényben” kezdetű éneket és elimádkozták az imát a fatimai Szűzanyához.

December 19-én délután öttől Mészáros János Elek közreműködésével karácsonyi jótékonysági koncertre kerül majd sor a település templomában.