Jövőre lesz nyolcvan esztendeje, hogy bebizonyosodott: a Nagy Háborút lezáró békeszerződések nem örökkévalóak. 1938. november 2-án az első bécsi döntés eredményeként újból magyarrá válhatott a Felvidék és Kárpátalja déli része, amikor a csonka Magyar Királysághoz visszakerült 11.927 négyzetkilométer terület, amelynek 1.058.000 lakosából 86,5 százalék volt magyar.

Hazatért Komárom, Érsekújvár, Léva, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Kassa, Ungvár, Beregszász és Munkács. A fegyverkezési egyenjogúságát visszanyert Magyar Királyi Honvédség alakulatai legfelsőbb hadurukkal, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzóval az élen, valóságos diadalmenetben vonultak be a húsz esztendeig tartó csehszlovák megszállás alól felszabadult területekre.

Hírportálunk állandó szerzője, a Múltidéző rovatunkban népszerű történelmi írásokat publikáló kiváló hadtörténész, Babucs Zoltán „Győzött az igazság – A Felvidék hazatérésének képes albuma” címmel dolgozik azon emlékköteten, amely a Felvidék visszatérésének ünnepélyes pillanatait idézi fel a korabeli sajtó és visszaemlékezések segítségével.

A kötet jelentős részét tennék ki a múltunk e ritka felemelő pillanatait felidéző korabeli fényképfelvételek, melyek összegyűjtéséhez az Önök segítségét kéri a szerző és a kötet kiadásának ügyét felkaroló Felvidék.ma szerkesztősége és kiadója, a Szövetség a Közös Célokért.

Amennyiben saját, vagy családi fotói között akadnak olyan felvételek, melyek az 1938 novemberi bevonulásról készültek, s szeretnék, ha azok nyomtatásban is megjelennének, úgy kérjük Önöket, hogy legkésőbb 2018. március 15-ig jelentkezzenek szerkesztőségünk elérhetőségén, az info@felvidek.ma e-mail címen, hogy munkatársaink felvehessék Önökkel a kapcsolatot a féltve őrzött családi relikviák digitalizálása ügyében.