Címke: Babucs Zoltán hadtörténész rovata

A kassai vörössipkás zászlóalj létrejötte

Százhetven esztendővel ezelőtt, 1848 júliusának végén magyar vezényszavaktól volt hangos a Kassa belvárosát külvárosaitól elválasztó füves terület, ahol a 9. honvédzászlóalj vörössipkás újoncai ingujjra...

Horthy Miklós kormányzó születésnapja

Százötven esztendővel ezelőtt, 1868. június 18-án született a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kenderesen nagybányai Horthy Miklós, I. Ferenc József egykori szárnysegéde, az osztrák-magyar hadiflotta utolsó parancsnoka,...

Felvidéki magyar hősök sapkajelvényeinek mustrája

Ma van a Magyar Hősök Emlékünnepe, amikor az ezeréves magyar haza védelmében elesett katonáinkra emlékezünk.

A Batthyány-kormány hivatalba lépése

Idén április 11-én van a Batthyány-kormány megalakulásának és az áprilisi törvények szentesítésének 170. évfordulója.

Aulich Lajos és a Sándor-bakák 1848/1849-ben

Aulich ezredes és a Sándor-bakák több ízben is kitűntek hősiességükkel a délvidéki harcok során.

Hunyadi Mátyás királlyá választása

Ötszázhatvan esztendeje, 1458. január 24-én választották királlyá Hunyadi Mátyást, aki harminckét évig tartó regnálása alatt a Magyar Királyságot az európai hatalmak sorába emelte, személyében...

Losonci honvédek harcai 1943. január 12-én

Bár a vesztes oldalon álltunk, de apáink, nagyapáink honvéd esküjükhöz híven, magyar becsülettel, hősies módon álltak helyt a Donnál!

Hadnagyavatás Kassán

Azon esztendőben, amikor a magyar királyi 2. honvéd hadsereg kikerült a Don partjára – a hivatásos tisztek hiányát pótolandó – három alkalommal, augusztus 20-án,...

Fülek visszavétele 1593-ban

Igaz, a törökök 1591-től újították fel támadásaikat, de csak két esztendővel később lépett intenzív szakaszába a hosszú vagy más néven tizenötéves háború, amikor az...

Árva ostroma

A sikertelenül végződött Habsburg-ellenes Wesselényi-összeesküvés leleplezését követően a bécsi udvar a nyílt abszolutizmus bevezetése mellett kíméletlen megtorló hadjáratba fogott Magyarországon, amely elől tömegével menekültek...

A Nagyszombati Egyetem ünnepélyes megnyitója

Háromszáznyolcvankettő évvel ezelőtt, 1635. november 13-án ünnepélyes keretek között kezdte meg működését a Nagyszombati Egyetem hittudományi és bölcsészettudományi kara, amely a mai budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) jogelődje.

A zólyomi szövetség megkötése

A tatárjárást követően IV. Béla királyunk (uralkodott: 1235-1270) dinasztikus kapcsolatok révén igyekezett országát erősíteni, hogy megvédhesse azt a kelet felől fenyegető tatár veszedelemtől. Így...

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei