Kovács László és Görföl Jenő már több könyvet jelentetett meg a középkori templomokról, az egy éve megjelent Középkori templomok Pozsony vármegyében című könyv után most megjelent a Középkori templomok Komárom, Esztergom, Bars és Hont megyében című kiadvány is. A sorozat második része is képekkel illusztrált ismertető.

A Felvidéken számos templom középkori eredetű, nagyon sok az Árpád-korból származik. Sok korábbiak helyén, elsősorban téglából és kőből épült. A négy vármegye, amelynek templomait bemutatják a most megjelent könyvben, még István király idején jött létre.
A kötet előszava szerint: „A vármegyék és a korai egyházszervezet – a honfoglalást követően alakult állandó településeken – Géza, de főleg István idején jöttek létre. Egészen biztosan Szent István idején jött létre a régió mind a négy vármegyéje: Komárom a Duna két oldalán, Esztergom a királyi székhely körül a Duna és a Garam összefolyásának vidékén, Bars a Zsitva jobb partján és a Garam alsó folyásának mindkét partján, Hont pedig az Ipoly mellékfolyói, a Selmec és a Szikince vidékén.”

Mind a négy vármegye, amelynek templomait a szerzők bemutatják a kötetben, az esztergomi püspökség, illetve érsekség területéhez tartozott. Itt jöttek létre az egyházszervezet alapintézményei, a plébániák és plébániatemplomok, s az egyház is jelentős szerepet vállalt ezek megépítésében.

A régió mindegyik temploma a középkor elején épült, román, kisebb mértékben gótikus stílusban, s többet közülük az évszázadok során átépítettek. A templomok nagy része a török megszállás idején megrongálódott, vagy elpusztult, legtöbbjüket már nem a régi építészeti stílusban, hanem barokk, vagy klasszicista stílusban építették újjá. A kötetben a szerzők csak a román, illetve gótikus elemet megőrző templomokat mutatják be, számuk meghaladja a harmincat.

A könyv értékét az adja, hogy a templomokat közérthető stílusban mutatják be és a képeknek köszönhetően az építmények szépségét is láthatják az olvasók.