A fenti címmel jelent meg a reformáció emlékéve alkalmából a Barsi Református Egyházmegye prédikációs kötete. A szép, míves kiadvány az egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok prédikációi mellett röviden bemutatja az egyházmegyében található református gyülekezeteket is.

„Nemcsak az emlékezés a feladatunk, hanem az emlékeztetés is. Mindabban, ami a múltban egyházunkkal történt, az élő Isten munkáját keressük, aki ma is munkálkodik. Prédikációs kötetünkkel, és benne az élő Isten igehirdetésével a reformáció örökségéhez szeretnénk kapcsolódni” – olvasható a Nt. Kassai Gyula lévai lelkész, egyházmegyei esperes által jegyzett előszóban. Mint a továbbiakban írja: „Az elmúlt 500 évben az igén keresztül a Szentlélek egyházzá, közösséggé formált bennünket. Isten segedelmével az öt évszázad alatt a Barsi Református Egyházmegye közössége felismerte az imádság áldását, a fohász erejét, továbbadta hitét, mindezt a legdrágább nyelven, az anyanyelvén művelve.”

A bevezető néhány egyházmegyei alapinformációval is szolgál. Megtudhatjuk többek között, hogy az egyházmegyében 47 gyülekezet van, melyben a nyugdíjba vonult lelkészekkel együtt 24 lelkipásztor teljesít szolgálatot. A magyar anyanyelvű reformátusok száma valamivel több, mint ötezer fő.

A kétszáz oldalas könyv az egyházmegyében szolgálatot teljesítő lelkészek vasárnapi, ünnepi és alkalmi igehirdetéseit tartalmazza. Az elő fejezetben vasárnapi prédikációk olvashatók.  A második fejezet az ünnepi igehirdetéseket taglalja. Az ünnepi igehirdetések végigvezetik az olvasót az egyházi éven, az adventen, a karácsonyi ünnepkörön, nem feledkezve meg a böjti időszakról, a húsvéti ünnepkörről, s a pünkösdről sem. Ugyanakkor szerepelnek benne a Szentháromság vasárnapjáról, az új kenyér és bor, valamint a reformáció ünnepeiről szóló igehirdetések is.

A kötet harmadik fejezetében alkalmi prédikációk olvashatóak, többek között a március tizenötödikei nemzeti ünnepünkhöz, a konfirmációhoz, tanévkezdéshez kapcsolódó igehirdetések.

Az egyes prédikációk között az egyházmegyében élő gyülekezetek rövid bemutatkozásának is teret adnak. A kötet lapjain mind a 47 gyülekezet történetét, gyülekezeti életét felvázolják. A bemutatkozó szövegeket Mátyás Lajosnak, a Pápai Egyházmegye nyugalmazott esperesének a gyülekezet templomáról készített akvarelljei színesítik. A kiadvány megvásárolható az egyházmegye gyülekezeteiben.