(Illusztráció, pixabay)

A Losonci járás a Felvidék közepes méretű járásai közé tartozik, területe 825,6 négyzetkilométer. A járást 74 106 lakos lakja, melynek 23,4 százaléka magyar nemzetiségű.

A kormány a Losonci járást is a legkevésbé fejlett járások közé sorolta. Ennek oka pedig a hosszan tartó, magas munkanélküliségi arány. A 2013-2016 közötti időszakban a munkanélküliségi arány 21,6 és 17,5 százalék között mozgott, miközben az országos átlag ugyanebben az időszakban 14,7% és 10,1% között volt. Az országszerte tapasztalható gazdasági növekedés sem nyilvánul meg kellő mértékben a járásban.

A Losonci járás hosszan tartó magas munkanélküliségét többek között a gazdaság- és szociálpolitika specifikus tényezői és azok következménye, a helyi és globális piacok intézményes működtetése, a fejletlen technikai infrastruktúra különösen a járás határmenti területein, a munkaerő alacsony képzettsége, a fiatal képzett munkaerők eltávozása, a helyi gazdaság nem kielégítő diverzifikációja, a helyi források és lehetőségek alacsony kihasználása és az oktatási intézmények struktúrájának fejletlensége váltották ki.
Az alacsony munkabérek a Losonci járásban nem motiválják kellőképpen a foglalkoztatottságot különösképpen a férfiak körében. A férfiak fizetése 2014-ben  300 euróval volt alacsonyabb a pozsonyi és 140 euróval a kerületi átlagbéreknél. Távolról sem volt ekkora a különbség a nők bérét figyelembe véve.

A munkanélküliség arányának jelentős csökkenése az alulképzett munkaerő továbbképzésével, a jobb munkakörnyezet megteremtésével, a mezőgazdasági adottságok kihasználásával érhető el. Egyértelműen nagy fontossággal bír a középiskolai képzés sürgős átrendezése olyan szakok beiktatásával, hogy azok összhangban legyenek a piac igényeivel. A teljes elemzés a prominorite.sk honlapon olvasható.