Az Országút Társulat kedvezményes előjegyzést hirdet a Visszaemlékezések a magyar XX. századra és az Akiket Isten kihívott csatára című hadifogoly- és más visszaemlékezéseket tartalmazó könyveire.

Az említett kötetek első kiadása december folyamán elfogyott. Ezért az Országút Társulás mindkét könyvből előjegyzést hirdet, melynek során a 2. kiadásuk kiadói áron jegyezhető elő. Az előjegyzési időszak február 18-ig tart, részletek az alábbi oldalon olvashatóak ITT.

A Visszaemlékezések a magyar XX. századra első kiadása 2014-ben jelent meg. A történelem dolgát, a múlt kendőzetlen feltárását sohasem viheti végbe teljesen. Minden tanú nem idézhető perbe. A gonosznak és a jónak számtalan arca marad örökre rejtve emberi szemek, fülek elől. De dolgunk a még megismerhetőt megörökíteni, megőrizni, amennyire lehetséges. Amennyire egy könyv erre képes.

Erre az előszóban megfogalmazott küldetésre tesz kísérletet a könyv. A XX. század legmegrázóbb évtizedeire emlékező írások a magyarság megpróbáltatásainak számos formáját idézik föl. A szemtanúk katonaként vagy civilként, népirtások vagy hadifogságok tanújaként, emigrálásra kényszerülve, kitelepítve, elszenvedve az 50-es évek terrorját, s átélve 1956 fényét – vallanak e korszakokról.

A kötet egy 2013-as pályázati felhívás alapján született, de az írások többsége ennél régebben keletkezett. Különösen értékesek a korabeli naplók, katonanaplók a frontról, óvóhelynapló Budapest ostroma idejéből, hadifoglyok visszaemlékezései. Szerepelnek az emigrálás történetei, kitelepítések krónikái a Felvidékről, emlékek a szovjet megszállásról, államvédelmi jelentések és megfigyelés a 60-as évekből, beszámoló az 1919-es proletárdiktatúráról és számos visszaemlékezés a magyar XX. századról. Bekerült néhány dokumentum-kisregény is, kommentár nélkül. Az 54 visszaemlékező a csonka országon kívül Felvidékről, Erdélyből és Délvidékről származik, s nem is lehetne magyar XX. századról beszélni másképpen.

A fényképekkel, az 54 szerző életrajzával és térképmelléklettel is ellátott keménykötésű, fűzött könyv 500 oldalas. A könyv bolti forgalomba nem kerül.

Az Akiket Isten kihívott csatára első kiadása 2017-ben látott napvilágot. „A hadifoglyokról mily keveset tudunk. Pedig a legtöbb magyar családban volt egy apa, egy testvér, egy fiú, aki megjárta az orosz, vagy negyedszázaddal később már a szovjet táborok valamelyikét, avagy része lehetett angol, amerikai vagy francia fogságban. Élnek ugyan sémák a hadifogságról, de ezek az általánosítások a sokszínű valóságot elfedő egyszínű szürkék. Volt hadifoglyokat kell meghallgatnunk, ha életszerű, valóságos képet akarunk kapni erről a milliónyi magyar férfit érintő sorsról. Az Országút Társulat 2016-os gyűjtőpályázatából most megjelenő könyv negyvenöt fiú és férfi emlékezését foglalja magában. A kötet legnagyobb értéke a 11 hadifogolynapló, melyek közül 6 szovjet táborokban íródott. Megdöbbentő már maga a létezésük is, mert az állandó zabrálások miatt a történészek lehetetlennek tartották ilyenek fennmaradását.

A naplók írói között parasztfiú, konzul, postamester, diák és katonák is vannak. A visszaemlékezések az Atlanti-óceán partjától a Csendes-óceán partjáig terjednek. A szovjet rendszerben enyhébbnek
számító hadifogolytáboroktól a legsúlyosabb büntetőtáborokig vezetnek az írások. Különös értéket képviselnek a táborban készült művészi csontfaragások (konyháról szerzett csontokból) és rajzok.

Egyedülálló egy szavak nélkül, akvarellekkel elbeszélt hadifogoly-történet. Előkerült két, a táborokban készült nagy fényképgyűjtemény. Sokak számára meglepő lehet a győztes szerepébe belehelyezkedő nyugati hatalmak lágereiről itt kibontakozó kép. Az emlékezéseket minden szereplőről korabeli fénykép és életrajz teszi teljesebbé. Sokak találnak ismerősre a kötet 1500 nevet tartalmazó névmutatójában. A 788 oldalas könyv bolti forgalomba nem kerül.