(Fotó: europa.sk)

A mai nap az öreg kontinens lakói számára arra is szolgál, hogy jobban megértsék a személyes adataik gyűjtésére és felhasználására vonatkozó szabályokat, valamint azt, hogy miért van szükség ezekre az adatokra és milyen jogaik vannak a védelmük érdekében. A személyes adatok védelmének európai napját először 2007-ben szervezte meg az Európa Tanács.

A személyes adatok védelmének joga az egyik alapkövetelménye annak, hogy a további alapjogokkal élni lehessen, mint amilyen például a szabadsághoz való jog, vagy a szabad vélemény joga. Ezért döntött úgy – több mint egy évtizede – az Európa Tanács, hogy ráirányítja a figyelmet az adatvédelemre. Azóta már az egész világon, Európán kívüli államokban – például az USA-ban vagy Kanadában – is megtartják a személyes adatok védelmének napját.

Az Európa Tanácsnak az egyének személyes adatainak gépi feldolgozása során történő védelméről szóló egyezménye, vagyis a 108. számú egyezmény tekinthető a magánélet és a személyes adatok védelme alapkövének. Ezt 1981. január 28-án írták alá Strasbourgban. A személyes adatok védelmére a munkahelyeken, a hivatali érintkezésben, az egészségügyben, utazáskor és az interneten való szörfözéskor egyaránt oda kell figyelni.

Ez a nap alkalmat ad arra, hogy az európai polgárok mindarról érdeklődjenek, amely személyes adataik védelmét szolgálja. Annál is inkább, mert még mindig nagyon sokan vannak, akik kevés információval rendelkeznek e téren és nincsenek tisztában a jogaikkal. Emiatt az EU tagállamaiban számos olyan rendezvényre kerül sor, amely a felvilágosítást szolgálja.

Ide tartozik még, hogy az idén május 25-től szigorúbb szabályok lépnek érvénybe a tagállamokban, amelyek biztosítják a polgároknak adataik ellenőrzését, a magánélet védelmét, megerősítik a biztonságot és a fogyasztói bizalmat.

Szlovákiában a személyes adatok védelmét törvény szabályozza. Betartásukat pedig – a törvény értelmében – a Szlovákiai Személyi Adatvédelmi Hivatal ellenőrzi, amely Pozsonyban székel. A személyes adatok védelméhez való jog benne van Szlovákia alkotmányában is. Eszerint minden polgárnak joga van adatai védelmére azok illetéktelen összegyűjtése, nyilvánosságra hozatala vagy az azokkal való visszaélés elkerülése érdekében.