(Fotó: tasr)

Január elsejével érvénybe lépett a jövedelmi adót szabályozó törvény módosítása, amely egyebek mellett a gyógyászati célú üdültetés és az adóilletékesség feltételein is változtat.

Az új jogi norma több területen is változásokat vezet be

A változtatás egyik fő célkitűzése a kutatás és a tudomány támogatása volt, ezért megemelték az ezen a területen leírható költségek nagyságát, a jelenlegi 25 százalékról 100 százalékra. Ezen kívül bevezetésre kerül az úgynevezett patent–boksz, mellyel a magasabb hozzáadott értékű termelést és a magasan képzett munkaerő foglalkoztatását szeretnék fellendíteni.

A módosítás változtat a természetes személyeket érintő adóilletékesség feltételein, pontosították ugyanis az állandó lakhelyre vonatkozó kritériumokat. Ezek szerint a természetes személy állandó lakhelyét Szlovákiában akkor ismerik el, amennyiben teljesül az a két feltétel, amit a nemzetközi joggyakorlattal összhangban a kettősadózás elkerülésének érdekében vezettek be.

A norma szerint az a lakóhely, ahol az adott személy tartózkodik, nemcsak alkalmi szálláshelyként kell, hogy szolgáljon, hanem nyilvánvaló kell, hogy legyen a lakhelyen való állandó tartózkodásra utaló szándék. Az ez irányú szándékot az összes ezzel kapcsolatos tényező figyelembevételével állapítják meg, beleértve a személyes és családi kötelékeket, valamint a gazdasági kötődést Szlovákia területéhez.

A jogszabály módosít azon épületek értékcsökkenési levonásán, melyekben gyógyfürdő jellegű szolgáltatásokat végeznek, ugyanis rövidítették a levonás idejét, valamint adóalapból leírható tételt vezettek be azon foglalkoztatottak részére, akik igénybe veszik a gyógyfürdő szolgáltatásait. Az a munkaviszonyban lévő személy, aki az év során ilyen szolgáltatást vesz igénybe, az adóalapjából 50 eurót írhat majd le.

A jogszabály értelmében 20 ezer euróig mentesülnek az adókötelezettség alól azok a nonprofit szervezetek, polgári társulások, a nem befektetési célú alapok reklámbevételei, melyek közhasznú feladatot látnak el.

A változások az orvosokat is érintik, az adófizetés alól mentesülnek a nem pénzbeli juttatások, így például az étkezés, az oktatást és továbbképzést biztosító rendezvényeken való részvétel költségei.

Mentesülnek az áfa fizetése alól a humáncélú ajándékok

Az utazási irodákat és a humanitárius segélyt ajándékozókat is pozitívan érintik az újonnan bevezetett változások.

Az utazási irodák esetében megváltozik a pótdíjak adóztatása. A mostanáig érvényben lévő szabályozás értelmében a pótdíjak adóztatásának külön kezelése abban az esetben volt megengedett, ha az idegenforgalmi szolgáltatást igénybevevő a végső felhasználó volt. Az újonnan bevezetett szabály szerint a különkezelések kötelessége vonatkozni fog az összes utazási irodák és ügynökségek által kínált szolgáltatáscsomagra.

Változik a humanitárius és önkéntes tevékenységek során, a belügyminisztériumon keresztül harmadik világ országaiba eljuttatott ajándékok elbírálása. Ezek az árucikkek mentesülnek az adófizetés alól. Például 2015-ben a magáncégek 93.782 euró összeggel támogatták a humanitárius célú segítségnyújtást.

Más területen is változások léptek érvénybe, például azon adóalanyok részére, melyeket áfa törvény alapján regisztráltak, bevezették, hogy kötelesek összesített kimutatást végezni, amennyiben háromoldalú kereskedelmi üzletet bonyolítanak le. A háromoldalú transzakciókra vonatkozni fog az a kitétel is, hogy az első vevő nem lehet a másik vevő országának a lakosa.

További módosítás az ingatlanok felhasználási céljának megváltozását érinti. Amennyiben a megadott 20 éves időszakban megváltozik az építmény felhasználásának a célja, az adóalany köteles lesz módosítani a leírható áfát mindenegyes építményre vonatkozólag.

Eltörölték az 5000 eurós limitet is az adókötelesség átvitele esetében, melyet az adóalany bizonyos árucikkek átadása esetében köteles megfizetni. Ettől az intézkedéstől a pénzügyi tárca az adminisztratív terhek csökkenését várja.

(Teraz.sk/Felvidék.ma)