A Kisebbségi Kulturális Alap közzétette a 2018-as évre szóló második felhívását. Ezúttal a magyar és roma irodalmi, fordítói és kiadói tevékenységek, valamint a többi kisebbség színházi, zenei, tánc-, vizuális és audiovizuális művészeti tevékenységének támogatására irányul a felhívás.

A kultminor.sk portálon január 17-én jelentek meg pályázati felhívások a kettes, azaz irodalmi, fordítói és kiadói tevékenységek, és a hármas, tehát a színházi, zenei, tánc-, vizuális és audiovizuális művészetek programokban. A pályázatok benyújtásának határideje 2018. február 19., a kiértékelések várható időpontja pedig 2018. április 16.

A pályázatok benyújtása az elektronikus rendszeren keresztül történik. A pályázók egy kérvényt nyújthatnak be egy projekt támogatására. A kérvények száma az alap támogatott tevékenységeinek struktúrájában nincs korlátozva. A benyújtott kérvény feldolgozása ellenében a kérelmező köteles az alap számlájára úgynevezett adminisztrációs díjat befizetni, amely a kért támogatás 0,1 %-a, legkevesebb 20 euró, illetve maximum 1 000 euró.

Az alap a 2017/138-as számú, A nemzeti kisebbségek kultúrájának támogatását célzó alapról szóló törvény és annak módosításai értelmében adta ki felhívását támogatás vagy ösztöndíj kérvényezésére a bolgár, cseh, horvát, magyar, morva, német, lengyel, roma, ruszin, szerb, ukrán és zsidó kisebbségek részére, kulturális értékeik, identitásuk megőrzésének, védelmének és fejlesztésének, továbbá művelődésének elősegítése céljával.

A magyar és roma kisebbség az alábbi alprogramokban nyújthat be támogatási kérelmet:
2 – Irodalmi, fordítói és kiadói tevékenységek:
Irodalmi tevékenység – irodalmi fordítások és alkotások, irodalmi seregszemlék, fesztiválok és versenyek, nemzetközi irodalmi aktivitások, prezentációk, könyvtárak támogatása, időszakos és nem időszakos nyomtatványok megjelentetése.
Elektronikus médiák – elektronikus könyvek kiadásának támogatása, CD-k kiadása, kisebbségi rádiós/televíziós sugárzások létrejöttének vagy fejlesztésének támogatása, nemzeti kulturális projektek interneten keresztüli létrejöttének vagy fejlesztésének támogatása, internetes oldalak, adatbázisok létrejötte vagy fejlesztése.

A szakmai tanács döntésének értelmében a B területen – irodalmi, fordítói és kiadói tevékenységek esetében a 2.1.1., 2.3. és a 2.4.1. alprogramoknál a bemutatót nem kell szlovák nyelven is mellékelni.

A felhívás a továbbiakban a bolgár, cseh, horvát, magyar, morva, német, lengyel, ruszin, orosz, szerb, ukrán és zsidó kisebbségnek szóló programot is tartalmazza a színházi, zenei, tánc-, valamint vizuális és audiovizuális művészetek támogatására.

A kiíró oldalán szlovák nyelven ITT olvashatók a második kiírás pontos feltételei, az egyes programokhoz kapcsolódó, valamint az alap 2018-as működéséről szóló részletes tájékoztatást pedig a portálon a dokumentumok részben találnak.