A februári Irodalmi Szemle tanulmányai Esterházy Péter prózaművészetének különböző korszakaira reflektálnak.

Kulcsár Szabó Ernő a „szólam” és az „írhatóság” kategóriái felől elsősorban a Termelési-regényről értekezik, Bengi László az időtapasztalat formáit vizsgálja a Bevezetés a szépirodalomba című műben, Tolcsvai Nagy Gábor pedig a Márk-változatot értelmezi a testben létezés, az átlényegülés és a kinyilatkoztatás fogalma mentén.

A lapszámot egyébként Gyurász Marianna Első című verse indítja, versekkel szerepel Sebők György, Nyerges Gábor Ádám, és Tatár Sándor is. Prózát olvashatunk Bakos Gyöngyitől és Turbuly Lillától, Szászi Zoltán és Szendi Nóra pedig regényrészlettel jelentkezik. Szászi Zoltán legutóbbi, Bábukák című kötetéről Kosztrabszky Réka közöl értő, alapos kritikát.

A lapszámot Tolnay Imre munkái illusztrálják. A részletes tartalomjegyzék elérhető ITT.