Berényi József megyei alelnök beszél az új feladatokról (Fotó: ON/Felvidék.ma)

Dunaszerdahelyen tanácskozott Nagyszombat megye vezetősége, Jozef Viskupič megyefőnök és a megye alelnökei, köztük Berényi József az MKP-ból, akik a járás polgármestereivel és megyei képviselőivel folytattak megbeszélést.

A megyefőnököt Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere a városháza épülete előtt „Isten hozta” szavakkal üdvözölte, Viskupič „jó napot”-tal válaszolt.  A tanácskozás a világhírű építész és a város díszpolgára, Makovecz Imre tervezte ülésteremben folyt, a polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a Makovecz-örökségről, melyre Dunaszerdahely büszkén tekint, erről tanúskodik a városháza előtti emléktábla is.

A megyefőnök személyesen köszöntötte az ülés valamennyi résztvevőjét, a polgármestereket és a megyei képviselőket is. Mint ismeretes, a Dunaszerdahelyi járásból valamennyi mandátumot a Magyar Közösség Pártja szerezte meg. Az ülésen megyei képviselőként jelen volt Menyhárt József MKP-elnök, társai közül Bacsó László, Fenes Iván, Hervay Rozália, Orosz Csaba és Polák László is. Az MKP Országos Tanácsának elnöke, Őry Péter Csallóközcsütörtök polgármestereként vett részt a tanácskozáson.

A megyefőnök szól a polgármesterekhez és a megyei képviselőkhöz (Fotó: ON/Felvidék.ma)

Jozef Viskupič megyefőnök megköszönve a szívélyes fogadtatást, elismerően szólt az impozáns dunaszerdahelyi ülésteremről. Mint mondta, a tanácskozás célja, hogy megismerkedjen a Dunaszerdahelyi járás településeinek prioritásaival, és beszéljenek  Nagyszombat megyei vezetésének programjáról is.

A megyefőnököt követően az alelnökök szóltak, elsőként Berényi József, aki a megye első alelnöke, azonban megváltozott hatáskörökkel végzi a munkáját. Az MKP politikusa a közlekedés, a művelődés és az iskolaügy területén dolgozik. A további három megyealelnök közül Pavol Kalman az egészségügyért, a regionális fejlődésért és a környezetvédelemért, Marek Neštický a sportért, kultúráért, a megyei vezetés munkájának átláthatóságáért, Roman Sova pedig a pénzügyi gazdálkodásért és a szociális szolgáltatásokért felel.

A rövid bemutatkozások után az ülés a tennivalók és a feladatok megvitatásával folytatódott.

Berényi József, Jozef Viskupič és Hájos Zoltán a sajtótájékoztatón (Fotó: ON/Felvidék.ma)

Jozef Viskupič megyefőnök tájékoztatott arról, hogy márciusban szűkebb keretek között, a megye 17 városának polgármestereivel folytatódik az eszmecsere. Ez utóbbit – szükség szerint – évi 2-4 alkalommal tartják majd meg. A mai tanácskozáson a Dunaszerdahelyi járás polgármesterei röviden szóltak településeik fő megyei vonatkozású kötődéseiről. Szó volt a különböző megyei irányítás alá eső intézményekről. A „csallóközi kincsre”, az ivóvízkészletre és annak védelmére is nagy hangsúlyt fektettek. Több polgármester aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy az R7-es gyorsforgalmi út építése a községekre is terheket ró. Viskupič tájékoztatta a polgármestereket, hogy három nap múlva, február 8-án találkozik Érsek Árpád közlekedésügyi miniszterrel, s a találkozón erről is szót ejtenek majd. A megyefőnök elárulta, hogy Berényi József megyei alelnökkel a Dunaszerdahelyi járást érintő nagy horderejű tervről is tárgyalnak, ennek részleteiről majd később tájékoztatnak. Viskupič jó esélyt lát a megyei eredményekre, a választók „kifüstölték” a megyéből a jelenlegi kormánykoalíciót, nem lesznek politikai játszmák, helyette a komoly munkára összpontosíthatnak.

Berényi József megyei alelnök tájékoztatott a megyei költségvetésről is. Noha az új megyei vezetés már nem a lakosság létszáma szerint határozza meg a büdzsét, az MKP politikusa utánanézett a Dunaszerdahelyi és Galántai járásokba jutó, az oktatásügyi, kulturális és szociális intézményekbe irányuló pénzösszegeknek, melyekről továbbra is elmondható, hogy a megyei összköltségvetés 40%-át teszik ki.

Hájos Zoltán polgármester szerint konstruktív megbeszélést folytattak, a régió polgármesterei nagyra értékelték, hogy az új megyei vezetés első kézből, tehát tőlük vár tájékoztatást a településeket érintő kérdésekről.