Fotó:TASR

A tavalyi évben 150 ezer euróval támogatta Szlovákia a kisebbségben élő szlovákok oktatását. A legnagyobb szeletet a tortából – mintegy 63 ezer eurót – a szerbiai szlovák kisebbség kapta. A külföldön élő szlovákok világszervezete szerint azonban az anyaország támogatása elégtelen.

Számos országban élnek szlovákok nagyobb közösségben, akiket a helyi jogszabályok is nemzeti kisebbségként ismernek el s ily módon különböző  – főleg nyelvhasználati, kulturális, oktatási stb – jogok illetik meg. Nemzeti kisebbségként ismerik el a szlovákokat Csehországban, Lengyelországban, Ausztriában, Romániában, Szerbiában, Ukrajnában és Magyarországon. Utóbbiban – a többi nemzeti kisebbséghez hasonlóan – széles körű, alkotmányosan is garantált jogokat élveznek, amelyek korántsem csak a kulturális életre korlátozódnak, hiszen a magyar törvényhozásban állandó jelenlétük garantált az ún. szószóló intézményének köszönhetően (nem beszélve a nemzetiségi lista állításának lehetőségéről).

A tapasztalatok szerint a legkevésbé Csehországban van igény a szlovák nyelv oktatására – mondván, a két nyelv lényegében azonos, így a szülők nem érzik szükségét a szlovák anyanyelvi iskolának. Az utolsó csehországi szlovák általános iskola 18 évvel ezelőtt zárta be végleg kapuit…

A legtöbb országban az a gyakorlat, hogy a közoktatásban egyrészt heti több óra szlováknyelv-oktatásra van lehetőség, valamint egyes tantárgyakat oktathatnak szlovákul. A statisztikák szerint a szlovák nyelvet 7000 diák tanulja valamely formában, ezek mintegy fele Szerbiában.

(TASR/Felvidék.ma)