Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkár, archívum (Fotó: Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)

Dunaszerdahelyen március 23-án, pénteken Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, több neves felvidéki és magyarországi közéleti személyiség jelenlétében vett részt a magyar tanítási nyelvű szakközépiskola szaktantermeinek ünnepélyes átadásán.

Az iskoláról tudni kell, hogy 2017-ben ünnepelte 60 éves fennállását. Jelenleg közel fél ezer diák koptatja padjait, többek között kereskedelmi, műszaki, informatikai és kozmetikus szakokon érettségit szerezve, valamint autó- és villanyszerelő, illetve fodrász szakokon szakmai végzettséget nyerve.

A középfokú szakirányú képzést nyújtó intézmény mára a magyarországi támogatásból a régió legmodernebb iskolájává vált. Az első lépéseket 2015-ben tették meg, amikor a magyar kormány és a Nemzetpolitikai Államtitkárság meghirdette a külhoni magyar szakképzés évét. A tematikus program keretében akkor kötelezte el magát az iskola vezetése a digitális készségek fejlesztése mellett, most pedig három megújult tanteremben zajlik a minőségi, versenyképes oktatás.

Molnár Ilona igazgatónőtől megtudtuk, nagy büszkeség oktatóik, pedagógusaik számára, hogy működésük 60 éve alatt jól képzett szakemberek, szakmunkások nemzedékeit nevelték fel. A végzősök érvényesülni tudnak szakmájukban és számos sikeres vállalkozást működtetnek a régióban. A legnagyobb öröm számukra az, hogy sok tehetséges diák az iskolából kikerülve egyetemeken tanul tovább jellemzően mérnök, tanár, vagy közgazdász szakokon.

Szalagátvágás (Fotó: Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)
Itthon erősíteni a magyar jövőt

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára arról szólt, hogy 2010 és 2018 között a magyar nemzetpolitika megújulása vezetett oda, hogy a jogszabályi keretek megváltoztatásával ma már a nemzet közjogi értelemben vett egyesítése a Kárpát-medencében megvalósult. Így a Kárpát-medence és köztük a Felvidék magyarsága számára is elérhetővé váltak a magyar kormány kiterjesztett intézkedései. A kettős állampolgárság intézménye még olyan kérdés, amelynek megoldása itt, a Felvidéken a közeljövő megvalósítható céljai között szerepel.

Az államtitkár az ünnepségen résztvevő és a fejlesztést gyakorlatban is tapasztaló diákoknak elmondta: a szülőföldön való megmaradás támogatása azt jelenti, hogy helyzetbe hozzuk a fiatalságot, hogy itthon tudjanak olyan szakmát és megélhetést szerezni, amellyel családot tudnak alapítani és gyermekeket vállalni. Számokban ez azt jelenti, hogy 888 millió forint értékben 110 felújított tanműhelyt adtak át a Kárpát-medencében. Ebben az évben 300 millió forint kerül felhasználásra, amelyből 70 millió érkezik a Felvidékre. A befektetés céljával kapcsolatban Potápi kiemelte: A fiatalok a képzés megszerzését követően itthon vállaljanak munkát, itthon erősítsék a fiatalságot és a magyar jövőt!

A szaktanteremben folyó munka (Fotó: Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)
A fiatalok ne menjenek világgá

Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke kiemelte: a jó szakemberekre a gazdasági és a termelési szférában egyaránt szükség van. A dunaszerdahelyi magyar tanítási nyelvű szakközépiskolában van utánpótlás, ami a korszerűen kialakított oktatási környezetnek köszönhető. Ez a pályaválasztáskor a szülők számára is vonzóvá teszi az intézményt. A magyar osztályokban folyó oktatás minőségének emelése pedig olyan értéket ad a fiataloknak, amelyre életutat lehet alapozni – vélekedett Jókai.

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke röviden arra irányította a figyelmet, miszerint a megye költségvetését mentesíti a Magyarországról érkező támogatás, ami nagyon fontos forrás, hiszen ezek a fejlesztések másképp nem válnának valóra. A dunaszerdahelyi magyar tanítási nyelvű szakközépiskola pedig büszkeséggel tölti el a magyar szívet, mert vezetése helyesen használja ki a lehetőségeket és dinamikusan fejlődik.

Menyhárt József, az MKP elnöke (Fotó: Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)

Menyhárt József, az MKP elnöke zárta a hozzászólók sorát. Jó szónokként és tanáremberként az ünnepségen résztvevő diákokhoz intézte szavait. Az egységre, a fejlődésre, a jövőre mutatott rá: az iskola fejlődése hosszú távon Csallóköz fejlődéséhez járul hozzá. A fiatalok feladata, hogy szülőföldjükön maradjanak, a felvidéki magyarságért tenni akarjanak. Ne menjenek világgá, hanem a lakóhelyükön erősítsék a közösséget. Munkájukkal, szorgalmukkal a diákok, a szülők, a pedagógusok így hozzájárulnak a térség fejlődéséhez.

A megnyitó után a szaktantermek ünnepélyes átadása és bemutatása következett. A vendégeknek itt elmondták, hogy a magyarországi támogatásnak köszönhetően a legmodernebb grafikai teljesítményt nyújtó eszközök segítségével tanulhatnak a fiatalok. A számítógépek elektronikus lemezekkel vannak ellátva, amelyek által a növendékek a leggyorsabban és a legszemléletesebben sajátítják el vagy gyakorolják be a szakmai ismereteket.