A zene vizuális megjelenése (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Központban most a pedagógus, ezzel a mottóval szervezték meg a Honti Pedagógustalálkozót Ipolyságon. Az Ipoly menti régió számtalan oktatási intézményéből érkeztek pedagógusok a március 23-án a Pongrácz Lajos Alapiskola által szervezett szakmai napra.

Az eseményen 63 pedagógus vett részt, óvópedagógusok, alap- és középiskolai tanárok egyaránt. „A magas létszám is jelzi, a régió pedagógusai igénylik a szakmai továbbképzések és ismeretszerzés ilyen módját. A hiánypótló rendezvényre a Nagykürtösi és a Lévai járás pedagógusain kívül távolabbi térségekből is érkeztek érdeklődők” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Lészkó Katalin, a házigazda intézmény igazgatója.

Bandiné dr.Liszt Amália és Fejes Tímea, a szakmai nap előadói (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A résztvevők számára három szekciót alakítottak ki. Az intézmény vezetője kifejtette, hogy a pedagógusok igényeinek figyelembe vételével állították össze a témákat és a nap programját. Központba került a tréningszerű élménypedagógia, az újszerű művészeti nevelés, illetve a tanulási zavarok felismerése.

A nap Bandiné dr. Liszt Amália, a csolnoki német nemzetiségi iskola vezetőjének előadásával kezdődött. A nyitóelőadás fókuszában a portfólió készítése került, mely által a tanulási folyamat rögzítése, valamint a tanulási fejlődés figyelhető meg.

Főleg az óvópedagógusoknak és az alsó tagozatos tanároknak szólt Kokas Klára komplex művészeti nevelés módszertanának a bemutatása.  Fejes Tímea gyógypedagógus, Kokas oktató a Felvidék.ma-nak elmondta: „az élményalapú bemutatóval igyekeztem a Kokas módszertan alapjait felvázolni. A pedagógusoknak a már ismert körjátékokat, éneklést, néptáncot szabadabb szellemben, Kokas Klára átfogalmazásában mutattuk be.” Hozzátette, a módszer alapja a zene befogadása, annak testi élménye. A foglalkozás során a zene befogadására, testi és lelki feldolgozására tették a hangsúlyt. A zene vizuális és mozgásbeli lenyomata is megjelent az élményalapú gyakorlati foglalkozás során.

A zene befogadása a foglalkozáson (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint Fejes Tímea tanfolyamvezető megjegyezte, bemutató jelleggel már bő két-három éve jelen vannak a felvidéki magyar pedagógus körökben is a szakmai napok valamint bemutatóórák keretében. „A felvidéki pedagógusok nyitottabbak, a zene által könnyebben befogadják a lelki szabadságot. Attitűdjük hasonlít a gyermeki megnyilvánulásokhoz, ami nagyon jó” – emelte ki a foglalkozás vezetője.

A felső tagozatos tanárokat, illetve a középiskolai pedagógusokat várta Kovács Nikoletta, a budapesti Kalandok és Álmok Szakmai Műhely trénere. A nap folyamán az élményszerű pedagógiát járták körül.

Kovács Nikoletta és Melecski Júlia az egyes szekciók előadói voltak (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A tanároknak, tanítóknak és gyógypedagógusoknak a párkányi Artis Centrum szakemberei adták át tapasztalataikat. „Fő célunk a tanulási zavarok oki hátterének megismertetése volt. Ezáltal a szülőket is tanácsokkal láthatják el. Tapasztaljuk, hogy a tanárok kevés információval rendelkeznek, holott napjainkra egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek. Ebben próbálunk segíteni” – magyarázta portálunknak Melecski Júlia, gyógypedagógus, TSMT terapeuta. A trénerek Barthalos Réka konduktorral egyetemben gyakorlatokkal is érkeztek a szakmai napra. Ezeket a pedagógusok az osztálytermi szituációkban is tudják hasznosítani úgy az óvodákban, mint az alapiskolai környezetben. A bemutatott játékok főleg a mozgásfejlesztésre összpontosítottak. A gyakorlatok mellett elméleti síkon is foglalkoztak a tanulási zavarokkal.

A szakmai találkozón több mint hatvan pedagógus vett részt (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A jelenlévők az ismeretszerzés vágyával  örömmel vettek részt a különféle foglalkozásokon. Az ismereteket a pedagógusok mindennapi munkájukban hasznosítani tudják, emellett a gyerekek is érzékelik az ismeretszerzést – fogalmazott végezetül Lészkó Katalin.

Kísérőrendezvényként a tanintézmény nyugalmazott pedagógusa Koháry Éva alkotásaiból nyitottak kiállítást az iskola épületében.