Illusztráció (Kép:energia-tanacs.hu)

Az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) az elektromos áram, a gáz, a hőenergia és a háztartási víz árának alakításáról, szabályozásáról szóló rendelet vitáját ez év áprilisára, májusára tervezi.

Az Árszabályozási Hivatal jelentős lépéseket tett az árak alakítását célzó, új szabályok megalkotásában. Az energetikai társaságok és vízművek, de a lakosság és a szakemberek is már véleményezhetik az Árszabályozási Hivatal előzetesen közzétett információit az új szabályokkal kapcsolatosan. A rendeletek hivatalos vitájának időpontja ez év áprilisában, májusában várható. Témája pedig a villamos energia, a gáz, a hő és a víz árának meghatározása. A hivatal tehát olyan rendeletek megalkotását tűzte ki, amelyek minden háztartást érintenek.

Villamos energia, villanyáram

Az új rendelet célja, hogy pontos képet adjon a villanyáram közvetítésében és elosztásában keletkezett haszonról. Továbbá szabályozza a tartalékenergia felhasználásának módozatait, megakadályozza az esetlegesen előforduló kettős számlázásokat, szabályozza illetve megváltoztassa a helyi-technikai paramétereket a helyi elosztók esetében. A gyakorlat mutatta meg, hogy szükség van ezekre és még további változtatásokra. A jelenlegi érvényben levő rendelet mindenképpen megújításra szorul – olvasható az előzetes információkban.

Gázipar

A gázárakat érintő rendeletekben a szabályozó szintén változtatni akar a haszon kiszámításának módján, amely a gázelosztásból és a gázszolgáltatásból ered. Ugyancsak pontosítani akarják a gázszolgáltatással kapcsolatos néhány illeték jogosultságát. Olyan rendeleti kiegészítésekre kerül sor, amelyek differenciáltan kezelik majd az egyes fogyasztókat. Egyéni szabályozást vezetnek be például abban az esetben, ha valaki szezonális gázfogyasztó limitált napi fogyasztással, és túllépi a megengedett fogyasztás mértékét.

Hőenergia

A hőenergia esetében az új rendelet célja, hogy szabályozza a hőenergia előállítását, elosztását és szolgáltatását érintő költségeket. “Azt akarjuk, hogy a hőenergia ára valóban tükrözze annak előállításával, elosztásával és szolgáltatásával kapcsolatos költségeket. Az új rendelet számol a fűtésre használt gáz maximális árának megállapításával is, és az olyan sajátos esetekben megállapított költségekkel is, amikor a hőszolgáltató új fogyasztókkal köt szerződést” – közölte az Árszabályozási Hivatal. Ugyanakkor az új rendelet mellékletében szerepel néhány technikai hiba kiküszöbölése is.

Vízművek

Az új rendelet, amely az ivóvíz előállítására, a községi, városi vízvezetékekbe való elosztására, a szennyvíz elvezetésére és a szennyvízelvezető-rendszer tisztítására, karbantartására vonatkozó költségeket, díjakat állapítja meg, a 2017 és 2021 közötti átlag haszon mértékét veszi majd figyelembe. A javasolt rendelet számol a vízművek vagyonával való kellő gazdálkodással, megfelelő beruházások és fejlesztések megvalósításával is – állapította meg az Árszabályozási Hivatal.

(venergetike.sk/Felvidék.ma)