Pásztor Béla Ipolybalog és Lontó polgármesterétől átveszi az ajándékot (Fotó: Molnár Barnabás)

A hét végén Ipolybalogon gyűltek össze az Ipoly menti polgármesterek, hogy szülőfalujában köszöntsék Pásztor Bélát, Veresegyház polgármesterét, aki a közelmúltban ünnepelte 80. születésnapját. Talán még Kárpát-medencei viszonylatban is egyedülállónak számít, hogy polgármesterként immár ötvenhárom éve áll a település élén.

A község Árpád-kori templomában érte szóló hálaadó szentmisével kezdődött az ünnepség, ahol megjelent Csáky Pál EP-képviselő is, továbbá a régió, illetve a Garam mente mintegy harminc polgármestere, valamint civilek, Csemadok-vezetők is. Az őt megtisztelő megjelentek baráti és egyben munkakapcsolatban is állnak vele, hiszen Pásztor évtizedek óta segíti a kollégákat, a közösségért tenni akaró embereket. Figyelő szemét nemcsak szülőfalujára, hanem a Kárpát-medencei magyarságra is vetette.

A szentmise a Szent Korona másolatának ünnepélyes bevonulásával vette kezdetét, melyet az ünnepelt jóvoltából is került a templomba.

Az ünnepelt Pásztor Béla és felesége, valamint György Ferenc atya a szent korona másolatával (Fotó: Molnár Barnabás)

A helyi alapiskola aulájában Lőrincz Sarolta és Hlavács Réka énekkel, verssel köszöntötte az ünnepeltet. Majd a helyi polgármester, Bálint Péter üdvözlő szavai után Kuczman István, Lontó polgármestere a következő gondolatokat tolmácsolta Pásztor Bélának:
„1946-ban, amikor a Pásztor család Ipolybalogról Ipolyvecére, majd Erdővárosba költözött, talán senki sem gondolta, hogy az akkor nyolcéves kisfiúból egykor majd Magyarország leghosszabb ideig szolgálatban levő polgármestere lesz. Hihette-e akárki is, hogy a négyezer körüli lélekszámú Veresegyház az ő munkájának köszönhetően válik modern, közel húszezer embernek otthont adó várossá? Amit más települések sokszor évszázados, történelmi alapokra támaszkodó, hosszas fejlődéssel értek el, te, Béla bácsink, egy emberöltő alatt felépítetted. Töretlen akarattal, kifogyhatatlan szorgalommal, mély hiten alapuló emberszeretettel és bölcsességgel munkálkodtál, mindig a közösség érdekében, az emberek életkörülményeinek javítását tartva szem előtt. Igaz és becsületes emberként bátran álltál ki céljaidért. Határozottan, mert meggyőződéssel vallottad, hogy időtálló alkotást csak tiszta úton és összefogással lehet létrehozni. A bölcsek békéjével tekintettél még rosszakaróidra is, s az idő, a fejlődés téged igazolt, az igazságot sosem lehet véka alá rejteni. Emberi magatartásod, együttérzésed a segítségre szorulók iránt valamennyiünk számára tanulságos útmutató. Számtalanszor megtapasztalhattuk segítőkészségedet, ha tanácsért, vagy támogatásért fordultunk hozzád. Sohasem utasítottál el, türelemmel meghallgattál, szinte apai szeretettel osztottad meg velünk tapasztalataidat, öntöttél belénk új erőt, lelkesedést a csüggedés idején. Lothar Schmidt szerint az ember azokkal szemben mutatja meg igazi jellemét, akik nem lehetnek a hasznára. Mi, felvidéki, Ipoly menti polgármesterek vajmi kevés hasznot jelenthetünk neked, mégis szívvel-lélekkel rendelkezésünkre álltál és állsz, s ez a tény ékes bizonyítéka felebaráti szeretetednek, mélységes emberségednek“.

Balogh Gábor megköszöni a vendégek megjelenését, együttműködését, háttérben Kosík József Veresegyház alpolgármestere (Fotó: Molnár Barnabás)

A köszöntő után átadták a közös ajándékot, Kutak Adrien keramikusművész Nyomok a homokban című alkotását, mely Pásztor Béla életművét is jelképezi.
S végül az ünnepelt szólalt meg, aki a maga szerénységével, alázatával mondta el, hogy ő „csak okot adott“ az ünnepre, de mindannyiunk ünnepe az összejövetel. Felidézte gyermekkori zárt közösségű faluja emlékeit, értékeit, az örökséget, melyet őseitől kapott: egy erkölcsileg szilárd közösségből indult, ez vezérelte, s ez volt a vezérfonala egész életében.

A veresegyházi, mintegy húsz tagból álló küldöttség nevében Kosík József alpolgármester (aki szintén harminc éve dolgozik a polgármester mellett) megköszönte a falunak, hogy ilyen nagyszerű embert adott a közösségüknek. Pásztor Béla soha nem szakadt el szülőfalujától, mindig azon munkálkodott, miként tudná segíteni szülőföldjét.

Balogh Gábor, a találkozó főszervezője is köszönetet mondott mindenkinek, aki elfogadta a meghívást, és ezáltal egy felejthetetlen találkozás részese lehetett.

Az ünneplő közösség (Fotó: Molnár Barnabás)