A mise befejeztével a kijáratnál közös emlékfotó készült László atyával és a hívekkel (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Tomasek László nyugalmazott lelkiatya, a pozsony-főrévi – sajnálatos módon egyre fogyatkozó, de azért kitartó – magyar katolikus közösség lelkipásztora.

Az 1950. április 16-án Érsekújvárott született László atya aktív papi szolgálata idején működött Garamsallón, Nádszegen és Vajkán is. Immár öt esztendeje pásztora nemcsak a Főrévből, hanem Pozsonyszőlősről, Pozsonyligetfaluból, Dornkappelből hetente összejáró kastélytemplomi közösségnek. Korábban több éven keresztül a 2013 őszén elhunyt Morovics István esperesplébános szolgált itt, de egy ideig főtisztelendő Németh Rezső is végzett pasztorációs munkát.

Jó Pásztor vasárnapján Mrva Olga főrévi kántornő a szentmise végén felköszöntötte az atyát a főrévi hívek nevében:

„Kedves László atya! Engedje meg, hogy az itt jelenlévő és a távol maradott hívek nevében is boldog születésnapot kívánjak Önnek, sok erőt, egészséget, szeretetet, boldogságot, hogy még hosszú éveken át szolgálhassa a főrévi magyar katolikus közösséget és hallgathassuk oktató, szívhez szóló prédikációit, sajátos evangéliummagyarázatait, élettörténeteit, velünk megosztott tanulságos tapasztalatait. A Jóisten áldja meg és a Szűzanya oltalmazza élete minden napján, ezt kívánjuk szívből a közösségünk nevében!”

A főrévi Jézus Legszentebb Szíve kastélykápolnában, melyet 1916-ban gróf Csáky Jenő építtetett, vasárnaponként félszáz hívő részvételével tartanak magyar nyelvű miséket fél tíztől. Emellett az egyes hétközi parancsolt ünnepeken is van lehetőség itt magyar miséken részt venni általában délután négytől.