Gábris Katalin előadó, Fekete László (szőgyéni gyökerekkel rendelkező) és Lelócky Krisztína a Pásztortűz Néptánccsoport tagjai, Komzsík Dezső harmonikakísérettel énekeltette meg a közönséget, A kőtést osztó Smidt Vera könyvtáros (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

„A múlt csak példa legyen most!” – ezzel az idézettel kezdte a szőgyéni gyökerekkel rendelkező Gábris Katalin, Esztergomban élő és a Dunabogdányi Általános és Művészeti Iskolában dolgozó pedagógus a „Szőgyéni jeles napok és ünnepi szokások” című előadását, mely a Szépkorúak Klubja és a szőgyéni könyvtár közös szervezésében valósult meg.

Katalin gyermekkorának nyarait az apai nagymama házában töltötte. Már akkor is vonzotta őt az a sok érdekesség, népszokás és tárgyi emlék, melyet a falusi rokonság által ismert meg.  Édesapja révén szintén sok és rendkívüli ismeretet szerzett, majd főiskolásként komoly gyűjtőmunkába fogott. Így történt, hogy pedagógusi diplomamunkáját a felgyűjtött szőgyéni népszokások alapján írta meg.

Ma is szívesen visszajár az ősök szülőhelyére, és bár huszonhat éve áll a katedrán, első alkalommal mutatta be a gyűjtése nyomán szerzett szellemi örökséget a lokálpatrióta szőgyénieknek.

Vetítéssel egybekötött előadása a téli, a tavaszi és a nyári ünnepköröket, az aratásig bezáróan, és a hozzájuk kapcsolódó népszokásokat és hiedelmeket tartalmazta. Alapos gyűjtése kiterjedt a keresztény ünnepeket kísérő szokásokra, a munkálatokra, a viseletre, az étkezési szokásokra, a gyermekjátékokra, népdalokra és táncokra, a párválasztásra és a lakodalmi szokásokra egyaránt. Az adatközlők közül legtöbben már nem élnek, ám a rokonság idősebb és fiatalabb tagjai, az ismerősök, és a múltat tisztelők közül szép számban voltak jelen az előadáson.

A szervezők leleményessége révén az előadó Gábris Katalin közlendőjét az tette rendhagyóvá, hogy a szőgyéni hagyományőrzők közreműködésével helyezte a múlt felidézését a jelenbe. A régi források láthatóvá váltak, ahonnan értékeket, mintákat kaphatott a szemlélő a múlt megőrzéséhez és a jövő kialakításához.

Ebben segítségére volt a Kis Iglice Néptáncegyüttes Szarka Andrea csoportvezetővel, akik szőgyéni gyermekjátékokat mutattak be. Komló Cynthia harmadikos gimnazista szőgyéni népviseletben helyi népdalokat énekelt, a Csongrády Lajos Alapiskola furulyásai Koncser Dorina és Smidt Tamara játéka kíséretében énekelte a lelkes közönség a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt. Végezetül Komzsík Dezső harmonikajátéka szólaltatott meg néhány régről ismert népdalt és az éneklőket, köztük a „Végig mentem, végig mentem, a szőgyimi főutcán” kezdetűt.

A Pásztortűz Néptánccsoport két tagja, Lelócky Krisztína és Fekete László néptánccsokorral tette színessé az estet. Mivel a tavaszra és a húsvéti időszakra jellemző volt hajdan a kőtés, vagy más néven biracs készítése, ezért Smidt Vera könyvtáros a hagyományápoló, kőtést készítő Grentek Erikával megsüttette a tavaszi, népi, különleges édességet, melyet az egybegyűltek az est végén közösen fogyasztottak el.

Vígh Gábor polgármester köszönetet mondott az előadás közreműködőinek, szervezőinek és az előadónak. Szeretettel és tisztelettel emlékezett dr. Gábris József helytörténetíróra, a „Szőgyén” című, és más, Szőgyén történelmét érintő könyvek szerzőjére, Katalin édesapjára.