A jelenlegi elsősök egy része Ipolynyéken (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Áprilisban a két járás magyar tanintézményeiben is lezajlottak a beiratkozások. A legtöbb iskolába az előző évekhez képest több elsőst írattak be. A Felvidék.ma a térség alapiskoláiban érdeklődött a beiratkozásokról.

Ebben az időszakban hivatalos adatokkal még nem szolgálhatnak. „A beiratkozás hivatalosan április 30-ig tart. Így végleges adatokat csupán ezt követően tudunk nyilvánosságra hozni. Több iskolában ugyan már lezajlottak a beiratkozások, ám a leendő elsősök létszáma szeptember elsejéig még változhat” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Révész Angelika, az Ipolysági Városi Hivatal közös tanügyi hivatalának osztályvezetője.

A közös tanügyi hivatalhoz nyolc magyar tanítási nyelvű iskola tartozik. Ezek között van öt teljes szervezettségű iskola, továbbá három alsó tagozatos kisiskola. Az Ipolyszakállosi Magyar Tanítási Nyelvű Iskola hét elsőssel kezdi a következő évet. Ez az előző évhez képest növekvő tendenciát, ugyanakkor a korábbi évekkel összehasonlítva stagnálást jelent. A palásti Palásthy Pál Egyházi Alapiskolába öt elsőst írattak be, ez enyhe visszaesés a tavalyi adatokhoz viszonyítva, ám megegyezik az előző évek létszámával.

A lévai Juhász Gyula Alapiskola a felvidéki magyarság egyik végvára (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A járás ipolysági körzetében három magyar tanítási nyelvű kisiskola működik. Ipolyvisken eddig egy gyermeket, Alsószemeréden és Szalatnyán kettőt írattak be. A számuk az iskolakezdésig még változhat, mivel több szülő a hivatalos beiratozási időszak után íratja csak be csemetéjét.

Léva, Ipolyság, Zselíz

A szórványvidéken  működő lévai Juhász Gyula Alapiskolában árpilis harmadik hétvégéjére szervezték meg a beiratkozást. „Tizenöt elsősünk lesz a következő tanévben. Kis létszámú iskolaként örülünk ennek a számnak – mondta kérdésünkre Lőrincz Katalin, a tanintézmény igazgatóhelyettese. Mint mondta, tizennégy végzősük van, szóval az iskola diáklétszáma nem fog csökkeni. A leendő iskolások többsége lévai, emellett Vámosladányból és Tőréről is lesznek ingázó diákok.

A szórványközegben működő iskolaként a beíratott tizenöt fő sikernek számít. Az előző években is hasonló diáklétszámmal indították az első osztályokat Léva egyetlen magyar alapiskolájában.

A járás Garam menti térségének legnagyobb alapiskolája a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola. A város egyetlen magyar alapiskolájában április elején tartották meg a beiratkozást, harmincegy gyereket írattak a tanintézménybe. Jó szám ez részünkre, szeptemberben két osztályt tudunk nyitni. Ez örömmel tölt el bennünket” – állapította meg Máté Anikó, az intézmény vezetője.

Az ipolysági Pongárcz Lajos Alapiskola a térség egyik legnagyobb alapiskolája (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Hozzátette, a 2017/2018-as tanévben harminckilenc elsős kezdte meg tanulmányait az iskolában. Az elmúlt években ingadozott a létszám, huszonhét és harminckilenc közötti volt az elsősök száma – magyarázta az igazgató. Zselízen kívül  a környező falvakból, így többek között Lekérről, Nyírről, Kisölvedről, Sáróból vannak beutazó diákok. Ezen falvak többségében nincs magyar oktatási intézmény. Az iskolának jelenleg huszonkilenc végzőse van.

Ipolyságon a kilencvenes évek elejétől két alapiskola várja a magyar anyanyelvű gyerekeket, a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola és a Pongrácz Lajos Alapiskola.

Az állami alapiskolában április közepén tartották meg a beiratkozást. Mint Lészkó Katalin igazgatónő elmondta, összesen 32 gyermeket írattak be. „Az elmúlt évek egyik legsikeresebb beiratkozását zártuk le, két osztályt tudunk nyitni. Növekedett az iskolánk diáklétszáma” – zárta az intézmény vezetője. A leendő elsősök jó része helybéli, a környező falvak óvodáiból is jelentkeztek bőven. Az intézménynek jelenleg közel 250 tanulója van.

Pálffy Dezsőtől, a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola igazgatójától megtudtuk, a beiratkozási időszakban tizennyolc gyermek jelentkezett az iskolába. „Elégedettek vagyunk az eredményekkel, egy erős osztályt tudunk nyitni” – emelte ki. Az egyházi iskolába az Ipoly menti településekről is érkeznek leendő elsősök.

A Nagykürtösi járás magyar iskolái

Besztercebánya megye legnyugatibb, magyarok által lakott járásában öt teljes szervezettségű magyar anyanyelvű alapiskola működik. Ebből három önálló igazgatású, további kettő a szlovák iskolával közös igazgatás alatt működik.

Az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskola tágas épülete (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A fennállásának hatvanadik évfordulóját a napokban ünneplő ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskola tizenhárom elsőssel indítja a következő évet. „Kedvező tény, hogy a 2018/2019-es iskolaévben tizenhárom gyermeket írattak be az iskolánkba. Ez hozzájárul a jelenlegi létszám emelkedéséhez is. Reményteli a gyarapodásunk” – hangsúlyozta portálunknak Gyurász Szilvia igazgató. Az iskolának jelenleg összesen százegy tanulója van.

A járás másik nagyobb létszámú magyar iskolája az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola. Itt előreláthatólag tizennyolc gyermek kezdi el tanulmányait szeptemberben. Az eredményekkel kapcsolatban Molnár Barnabás a Felvidék.ma-nak kifejtette: „Kiemelkedően magas a leendő elsősök száma, ezáltal növekedni fog az iskolánk létszáma.” Az ipolybalogi iskola a térség gyűjtőiskolája, melybe tíz községből járnak a tanulók.