Égő fáklya és védőbástya, hirdették az ünnepsége (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Fennállásának hatvanadik évfordulóját ünnepelte a Nagykürtösi járás egyik legnagyobb magyar tanintézménye. Az ünnepségen több felszólaló is hangsúlyozta a magyar iskola közösségépítő erejét, végvárként jellemezte és örvendetesnek nevezte a magyar kultúra és hagyományápolás érdekében kifejtett tevékenységét.

Az április 20-ai esemény hálaadó szentmisével kezdődött. Parák József, püspöki helynök, ipolynyéki plébános prédikációjában kifejtette: az iskola összegyűjti a diákokat, szülőket és tanárokat, közös küzdelemmel tanítja és vezeti a fiatalokat, és azok így válnak a közösség értékes tagjaivá. Mint jelezte, az iskola fenntartása és megmaradása közös küldetése a közösségnek.

Az ünnepi szentmisét Parák József, püspöki helynök, ipolynyéki plébános celebrálta (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az égő fáklyaként és védőbástyaként nevelő iskola

„Az intézmény a magyar közösség védőbástyája Ipolynyéken, mely erőt ad a térség magyarságának” – nyomatékosította Gyurász Szilvia, a Balassi Bálint Alapiskola igazgatója a kultúrházban megtartott ünnepségen.

Kisiskolaként a tanulók jelentős sikereket értek el a legkülönfélébb versenyeken. Úgy a megyei, mint az országos rendezvényeken megállják a helyüket a nagyobb létszámú magyar illetve a szlovák tannyelvű iskolák mellett. Felvázolta az iskola jelesebb, nagy hagyományokra visszatekintő rendezvényeit, mint a Palócföldi csalogány népdalverseny, melyet idén májusban immár kilencedik alkalommal szerveznek meg. Ezzel kapcsolatban az intézmény vezetője megjegyezte: nagy hangsúlyt fektetnek a palóc gyökerek megismertetésére, ápolására. „Az elődök tisztelete és ősi üzenete alapozza meg a fennmaradásunkat és a méltó folytatást, erre kell építeni az oktatást és a nevelést. Égő fáklyaként és védőbástyaként neveljük és oktatjuk a környék gyermekeit” – fogalmazott a tanintézmény vezetője.

Gyurász Szilva, az iskola igazgatója a kultúrház színpadán (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ünnepelni jöttünk, időt, történelmet, múltat, jelent és jövőt – kezdte beszédét Hrubík Béla, Ipolynyék első embere. Szónoklatában kitért a honszeretetre, a szülőföldön való megmaradásra, valamint az anyanyelvünk megtartására. Mindezt az anyanyelvű iskola adja át, megőrizve a hagyományainkat – mondta a polgármester. „Minden embernek megvan a helye a világon, csak nyitott szemmel kell járnunk. Erre kell, hogy tanítson az iskola, ennek felismerésére, hogy hol a helyünk – folytatta. Az iskola nemcsak kő meg fal, az iskola lélek is, mely ott lakik a falakban” – fejezte be beszédét.

A magyar közösség erős pillére az iskola

Pathó Marianna, a nemzetpolitikai államtitkárság nevében többek között a külhoni magyar közösségek támogatásáról is szólt, visszatekintve a tematikus évek programjaira. Mint mondta: „Az államtitkárság célja a külhoni magyar közösségek biztos tartópilléreinek az erősítése. Ennek érdekében járulunk hozzá a magyar oktatási intézmények működéséhez, támogatjuk folyamatos fejlesztésüket. Ezáltal segítve a magyar fiatalok szülőföldön maradását.” A programok során szinte az összes Kárpát-medencei iskolával felvették a kapcsolatot. A Felvidéken mintegy 45 ezer magyar diák anyanyelvi oktatásához járultak hozzá – jegyezte meg az államtitkárság felvidéki osztályának osztályvezetője.

Kun Ferenc, a Rákóczi Szövetség kuratóriumi tagja és Kiss Beáta, a Magyar Közösség Pártjának alelnöke Ipolynyéken (Fotó: Pásztor Péter)

„A fennállásának hatvanadik évfordulóját ünneplő iskola azt igazolja, itt olyan munka folyik, amely támogatásra érdemes. Minőségi oktatást biztosít,  ez a tanárok, önkormányzat és a szülők példaértékű összefogásának az eredménye” – emelte ki végezetül Pathó Marianna.

Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség kurátora, alapító tagja, az ünnepségen a magyar nyelv és kultúra iránti hűség fontosságát emelte az első helyre. Emellett a személyes hangvételű beszédében szólt az anyanyelvű oktatás fontosságáról, a táj, a palóc közeg meghatározó szerepéről.

Pathó Marianna, nemzetpolitikai államtitkárság  osztályvezetője és Hrubík Béla, Ipolynyék polgármestere (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A nemzet megtartásának színtere a kisiskola

Az ipolynyéki iskola ugyan kisiskola, de fontosak a magyar identitás megtartásában az ilyen intézmények – ezt már Kiss Beáta, a Magyar Közösség Párja alelnöke mondta a kultúrházban. „A magyar iskolák nem csak ismeretet adnak át, többletként a nemzet megtartásán is dolgoznak, ez is a feladata az iskolának, és az ott dolgozóknak” – hangsúlyozta a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatója.

Az iskolaválasztással kapcsolatban kifejtette, a vidéki kis létszámú iskoláknak óriási szerepe van az itt élő nemzetrész életében. Kiváló és minőségi munka lehetősége adott a családi légkörű kisiskolákban – vallja az alelnök. Mindez lelki gazdaságot nyújt az itt tanulók számára. „A magyar nemzet a kereszténységéhez hűen élve, őszinte hittel élve biztosítja, hogy van magyar jövő a Felvidéken is” – summázta gondolatait.

Az iskola tanulóinak az ünnepi műsora (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ünnepséget kísérő programként fényképkiállításon mutatták be az iskola rendezvényeit. Az előző napon az ipolynyéki diákok és az iskola magyarországi testvérintézményei számára szerveztek vetélkedőt és kirándulást a környék nevezetes helyeire. Felkeresték többek között az alsósztregovai Madách-kastélyt és a szklabonyai Mikszáth-emlékházat is.

A Balassi Bálint Alapiskolát jelenleg száz tanuló látogatja. Többségük helybéli, ugyanakkor a környező magyar településekről is vannak diákjaik. A kilencvenes évek második felében vették fel Balassi Bálint nevét, ezzel is meghatározva az intézmény szellemiségét. Mint Gyurász Szilvia, a Felvidék.ma-nak elmondta, az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok ápolására, a múltunk megismerésére, a magyar gyökerek megtartására.