Palenčárné Csáji Ildikó (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

Az 1998 márciusában Csala Kornélia által alapított Kassai Polgári Klub két évtizede munkálkodik Kassán. Hetedik éve működik Palenčárné Csáji Ildikó vezetése alatt. A jubileum alkalmából kétnapos rendezvény keretében emlékeztek és ünnepeltek a klub tagjai a város polgáraival közösen a Márai Stúdióban és a MaJel Rovás Központban.

A Kassai Polgári Klub 1998 márciusában alakult és április 15-én jegyezték be a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában. Tagjait a kezdetekben zömében a hatvanas években működő Új Nemzedék Klub egykori tagjai alkották, köztük a klub alapítója és első elnöke Csaláné Erdélyi Kornélia is.

A társulás jelenlegi elnöke is a kezdetektől aktívan bekapcsolódik a klub életébe, szervezi annak tevékenységét „Már az Új Nemzedéken belül az irodalmi színpad és a néptánccsoport tagja voltam. Természetes volt, hogy tovább folytassuk a munkát, a régi Új Nemzedékből néhányan ott voltunk a klub alapító gyűlésén, pontosan emlékszem 1997. november 4-én ültünk össze. Tulajdonképpen mikor már kiöregedtünk a táncolásból és éneklésből, akkor alapítottuk az Új Nemzedék Klubot és a mostani klub ennek a folytatása. Tizenketten lehettünk” – mesélt  a kezdetekről  Palenčárné Csáji Ildikó, akit a  2011. június 29-i elnökségi gyűlésen bízták meg az elnöki tisztséggel.

Haraszti Attila köszönti a 20 éves Kassai Polgári Klubot (Fotó: KPK)

„Egyrészt kötelességtudatból vállaltam el, eleinte, mint ellenőr voltam jelen, majd alelnöke lettem a klubnak. Tehát olyan automatikusan maradt rám, hogy folytassam Lia munkáját. Mi nagyon jó barátnők voltunk. Eleinte kicsit megijedtem a dologtól, mert Kornélia nyomába lépni egy nagyon felelősségteljes és nagyon nehéz feladat.  Ő széles látókörű nagy műveltségű személyiség volt a szó szoros értelmében, rengeteg gondolattal, tervekkel. Az igazság az, hogy halála után néhány lépcsőfokot visszaestünk, de most már igyekszünk tartani a szintet, külföldön ugyancsak tudnak rólunk, elismerik munkánkat. Én igyekeztem főleg a klubéletet folytatni, hogy legyen rendszeres klubtalálkozó, alkalmas szakavatott előadásokkal” – nyilatkozta portálunknak a Kassai Polgári Klub elnöke.

Márai Sándor szobor, Armales Transylvanium, Rákóczi nemzetközi konferencia

A Kassai Polgári Klub célja elsősorban is a közösségépítés. Első székhelyük, közkedvelt nevén a Vaskapu, ideális helyszín volt sokrétű tevékenységük lebonyolítására. Egy idő után azonban nem tudták előteremteni a bérleti költségeket. A ház feladásával munkájuk nehezebbé vált, de töretlenül folytatják azt. Kiemelkedő vívmányuk Márai Sándor szobrának a felállítása Kassán.

„Hivatalosan ez a Magyar Közösségi Ház tevékenységi köréhez tartozik, de a járulékos költségek és a szervezési teendők túlnyomó része a Kassai Polgári Klubra hárult, amit térítésmentesen végeztünk. 2013-ban a Kassa Európa Kulturális Fővárosa keretében bemutattuk az Armales Transylvanium-ot Czimbalmosné Molnár Éva fővédnöksége alatt. A erdélyi fejedelmek által adományozott címeres leveleket gyűjtöttök össze, melyek közül többet Kassán adtak ki. A kiállítás anyaga a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltár dolgozója, dr. Szálkai Tamás kutatásainak eredménye. A címerleveleket megtekinthették még Szepsiben, Rozsnyón, Rimaszombatban és Losoncon is. A Magyar Művészeti Akadémia segítségével, együttműködve a Kelet-Szlovákiai Múzeummal december 4-én megnyitottuk a Restaurálás titkai című kiállítást, a dr. Szentkirályi Miklós vezette kisszebeni szárnyasoltár restaurálását bemutató posztereken. Ez a kiállítás is több helyen volt látható: Markusfalván- a Szepességi Múzeum közreműködésével, és Krasznahorkaváralján az Andrássy Képtárban a Rozsnyói Bányászmúzeum felkérésére. 2016 októberében II. Rákóczi Ferenc és társai hamvai hazahozatalának és újratemetésének 110. évfordulójára nemzetközi konferencia keretében emlékeztünk meg. Az előadás anyagát három nyelven kiadtuk és a kiadványt Kassán, Miskolcon és Sárospatakon is bemutattuk. A 2017-es évet a Bocskai és Kassa című nemzetközi konferenciával kezdtük február 3-án” – emelte ki legfontosabb tevékenységeiket Palenčárné Csáji Ildikó.

Szabó Zsolt, irodalomtörténész, szerkesztő (Fotó: KPK)

A klub sokrétű tevékenységét bizonyítja a Műszaki Múzeumban 2005-ben megrendezett József Attila kiállítás és a 2006-ban megrendezett Rákóczi vándorkiállítás, melyet több helyen is bemutattak. A Sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtárral együttműködve kiadtak egy turista kézikönyvet is Rákóczi és a kurucok nyomában címmel. Az 1966-os II. Nyári Ifjúsági Tábor színhelyén, Abarán, Németh László emlékoszlopot, Kassán Wick Béla emléktáblát avattak a szülei háza falán. Kiadták a Bauer György mérnök által összeállított Kassát bemutató képeskönyvet magyar nyelven. Csaláné Erdélyi Kornélia utolsó erőfeszítése gróf Esterházy János mellszobrának felállítása és leleplezése volt, születésének 110. évfordulója alkalmából. A szobrot minden évben március 8. és 14. között megkoszorúzzák. A klub első elnökasszonya a dr. Molnár Imre Kegyelem életfogytig című szlovákul is megjelent könyvének bemutatóját már nem élte meg.

Tevékenységük eredménye több Kassa történelmét, jeles személyiségeit bemutató kiállítás rendezése és a harminc ismeretterjesztő füzet, melyet sokszor, csupán a saját anyagi hozzájárulásukkal tudtak megjelentetni. Érdemes kiemelni a Kassai Aranykincs történetét feldolgozó, 2010-ben kiadott tanulmányt. Ezt a témát magyarul elsőként dolgozták fel, kutatásaik közben olyan dokumentumokra is akadtak, mely a klub bevallása szerint más irányt szabhat a további ismereteknek. 2015 augusztusában volt a kincs megtalálásának 80. évfordulója, ez alkalommal a Kassai Kelet-Szlovákiai Múzeummal és a Szlovákiai Numizmatikusok Társaságával együttműködve háromnapos nemzetközi konferenciát szerveztek. Balázs Péter kutatásai alapján a Rozgonyi csata 700. évfordulója címmel Tancsák János szerkesztésében készült kiállításuk egy részét a 2012-es júliusi ünnepségeken Rozgonyban, a községházán mutatták be, és novemberben a Löffler Béla Múzeum adott helyet a kiállításnak Kassán. Rendszeresen tartanak könyvbemutatókat, gyakran Rovás Akadémiával karöltve.

Tervekkel és tenni akarással tekintenek a jövőbe

„Szeretném rendszeressé tenni a Radványi Géza Emléknapokat, minden év szeptemberében. Van egy olyan ötletem is, hogy Márai Sándorral szemben fel lehetne állítani az ő szobrát is. Ezenkívül természetesen folytatni, hogy éljen, a köztudatba jusson Kassa régi történelme, az itt élt emberek sorsa. Szeretném, ha az ifjúság is folytatná azt, amit mi teszünk” – mondta a jövőre való tekintettel a klub elnöke, aki azt is hozzátette, hogy ez a klub az élete része. „Kicsit fiatalabb marad az ember, ha ezt csinálja. Ez egy belső indíttatás,  és tovább kell adni. Továbbra is igyekszünk a városhoz kapcsolódó történelmi hátteret felgombolyítani és ismertté tenni.”

A Kassai Polgári Klubnak jelenleg mintegy harminc tagja van. Az emlékesten a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola diákjai és az AFF zenekar lépett fel. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Haraszti Attila kassai főkonzul és a klub kolozsvári vendégei is. Dr. Szabó Zsolt irodalomtörténész, szerkesztő felvidéki emlékeiről mesélt. A klubbal való kapcsolata az 1965-ös I. Nyári Ifjúsági Táborozásig nyúlik vissza. Ma pedig H. Szabó Gyula a Kriterion Könyvkiadót és az Erdélyi Helikon íróit mutatta be és dr. Szabó Zsolt dr. Kós Károly néprajztudósról és Sztánáról tartott előadást a MaJel Rovás Központban.