A Versforraló pályázat értékelésének résztvevői a kassai MaJel Rovás Központban (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

A szlovákiai magyar fiataloknak szóló Versforraló irodalmi pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és díjátadójára a kassai MaJel Rovás Központban került sor május 11-én. A szakmai zsűri Bari Fatima alkotásait értékelte a legjobbnak.

Az országos verseny Gráf Dóra a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasának kezdeményezéséből jött létre. A Versforraló egy irodalmi pályázat szlovákiai magyar fiatalok számára. Célja, hogy az irodalom iránt érdeklődő diákoknak betekintést nyújtson a kortárs magyar irodalmi életbe, emellett pedig lehetőséget biztosítson számukra saját verseik publikálására. 2018. január 21-ig minden 15 és 19 év közötti szlovákiai lakcímmel rendelkező fiatal legfeljebb három magyar nyelvű, minden formai és tartalmi megkötés nélküli verssel pályázhatott.

Csajkovsky Tímea különdíjas (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

Összesen negyvenketten neveztek be alkotásaikkal az egész Felvidékről. A háromtagú szakmai zsűri százkét vers közül választotta ki a legjobb tizennégy fiatal pályaműveit, melyeket a Rovás Akadémia támogatásának köszönhetően egy kiadványban jelentettek meg százötven példányban. Legtöbbjüknek ez az első hivatalos papírfelületen való megjelenése. Az ún. fanzine-ből nemcsak egymás verseivel ismerkedhetnek meg a fiatalok, hanem információt kapnak a különböző magyar irodalmi folyóiratokról, továbbtanulási lehetőségekről, írótáborokról, szervezetekről.

A kiadvány melléklete egy térkép, amelyen feltüntették a Kárpát-medencében működő magyar irodalmi folyóiratok és online irodalmi portálok egy részét. A pályázat a Petőfi Sándor Program keretében a Rovás szervezésében és Magyarország Kassai Főkonzulátusának támogatásával valósult meg. Megálmodója, kezdeményezője és szervezője Gráf Dóra volt, aki a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaként 2017 szeptemberétől május végéig Kassán dolgozik.

A Versforraló kiadványa és a mellékelt térkép (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

Az újrapályázásnak köszönhetően szeptemberben visszatér a városba, elmondása szerint rendkívül izgalmasnak tartja Kassát, őszintén szereti és érdekes számára az itt működő magyar közeg. „Nagyon biztattak minket, hogy legyenek saját ötleteink és próbáljuk megvalósítani azokat. Már szeptemberben azt gondoltam, hogy a Versforraló hiánypótló lehet, hogy van értelme. Azt vettem észre, hogy a kortárs magyar irodalom nagyon nehezen jut el a szlovákiai magyar középiskolásokhoz. Azt gondoltam egy ilyen pályázaton keresztül több információhoz jutnak a fiatalok és mindamellett meg is tudják mérettetni magukat és sikerélményük is lehet. Szerintem a szlovákiai magyaroknak egészen más a viszonyuk a magyar nyelvhez. Nagyon hasznos tapasztalat volt a pályázat számomra” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Gráf Dóra.

„Amikor verset ír az ember, nem írni volna jó” (J.A.)

A versíró pályázat kifejezetten a szlovákiai magyar középiskolásokat szólította meg. A szakmai zsűri Nagy Hajnal Csilla költő, szerkesztő, Áfra János, költő, szerkesztő és Mihályi Molnár László, tanár, költő, publicista összetételben értékelte a verseket. „Szívügyemnek tartom, hogy a fiatalokat elindítsuk, ha nem is éppen költőnek, művésznek, de jó íráskészségű emberekre szüksége van a sajtónak és egyáltalán a magyar kultúrának is. A vers, egy jó indítás, hogy az ember mélyebben elgondolkodjon a világról és a nyelvnek a fortélyait is elsajátítsa. Csak a jó stiliszta tudja pontosan elmondani azt, amit akar, megcélozva vele olvasóit. A költészet nem tanulható, az ember tudást szerezhet szorgalommal, tanulással, utánzással is, de a költészet a prófécia egy ajándék Isten kegyelméből. Csak az juthat el a legmagasabb szintre, aki ennek birtokában van. Mi ebben annyit segíthetünk, mint egy bába az édesanyának gyermeke születésekor. De a költeményt is az alkotónak kell kihordania. Mi sok-sok évvel ezelőtt abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy sok újságnak volt irodalmi rovata, ahol kaptak a fiatalok is teret. Ez a kiadvány, úgy érzem, egy kicsit határkő és biztatás is lesz a fiatalok számára. A témák nem változtak, hiszen amikor verset ír az ember, valami mást tenne szívesen, olyat, amit nem tehet. Örömében, bánatában, csalódásában, hiányérzetében fogalmazódhat meg. Megpróbálja az ember betölteni azt, amit nem kapott meg, nem kaphatott meg, vagy elvettek tőle. Ugyanaz az ősi vágy vagy tilalom. A tisztelendő és a tiltott dolgok, a végső kérdések, élet és halál, a szerelem és a boldogság, ez mozgatja az emberi életet is és a költészetet is. Először végigolvastam az összes pályázót és az első megérzés alapján választottam ki a jeligével ellátott verseket. Azt, ami valamit megrendített bennem. Három-négy újraolvasás után fölfedeztem, hogy vannak csiszolt kristályok is benne, költői szikra, amivel megérdemli a biztatást és a segítséget. Voltak legalább olyan tízen közülük, akik valószínűleg folytatják, és bizonyos vagyok benne, hogy lesz közöttük olyan, aki több kötettel is kirukkol majd”- nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Mihályi Molnár László szlovákiai magyar költő.

Molnár István a beküldött versekből is megzenésített néhányat (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

A díjátadón a másik két zsűritag nem tudom megjelenni, Nagy Hajnal Csilla levélben szólt a fiatal tehetségekhez: „Az írás, olyan, mint egy lélegzetvétel. A középiskola meghatározó az ember életében. Emlékszem mennyit segített a körülöttem lévő világ felfogásában az, ha verssé formálhattam, verssé forralhattam a mindennapokat. Sok különleges anyag érkezett a pályázatra, természetesen egy részükön érezhetőek voltak a kezdeti versírás gyermekbetegségei. Amire mindenkit szeretnék biztatni, az, hogy írjatok, mert az az életszemlélet, amit a verselés által elsajátíthattok, az a nyitottság mindig fontos lesz és érdekesebbé teheti az életeteket. Legjobb pályázóink egyértelmű jeleit mutatják annak a különleges rálátásnak, ami egyedivé teszi vershangjukat” – hangzottak el sorai.

Bari Fatima a pályázat győztese és Gaboda László a második helyezett (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

A pályázók között I. (Bari Fatima), II. (Gaboda László) és III. (Bombicz Eleonóra) díjat, valamint két különdíjat (Homolya Krisztina, Csajkovsky Tímea) osztott ki a zsűri. Az öt legígéretesebb pályázó meghívást kapott különböző írószervezetek nyári táboraiba, ahol lehetőségük nyílik megismerkedni hasonló érdeklődésű kortársaikkal és a szakma elismert képviselőivel. „Meglepődtem, de nagyon örülök. Talán tíz, tizenegyéves korom óta foglalkozom a versekkel. Az elsők még rosszak voltak, a mostaniakkal sem vagyok igazából megelégedve. Volt, amikor nagyon sok idő kimaradt, volt, amikor írtam, amennyit csak tudtam, tehát ez változó. Most nagyon az önmagam keresése, a szerelem és a jövő foglalkoztat. A világból is próbálok belecsempészni dolgokat, de nem tudom, hogy ez mennyire sikerül. Ha vannak gondolatok, amik bennem vannak, azt úgy leírom, néha nem is versnek szánom”- nyilatkozta portálunknak Bari Fatima a pályázat győztese, végzős gimnazista.

Bombicz Eleonóra harmadik helyezést ért el (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

Ma a fiatalok számára egy szakmai műhely valósul meg a MaJel rovás Központban Alkotó együttgondolkodás a versekről, költészetről, művészetről címmel, amelyet Mihályi Molnár László vezet. Az ország különböző régióiból érkezett pályázóknak lehetőségük nyílik személyesen is megismerkedni egymással, reflektálni egymás verseire, és együtt alkotni.