Illusztráció. (Fotó: Oláh Tibor/MTI)

A május elsején érvénybe lépő földbérleti törvénymódosítás célja, hogy megkönnyítse a mezőgazdasággal foglalkozók számára a mezőgazdasági földterülethez való jutást. Ennek ellenére a mezőgazdászok körében heves vitát váltott ki – mondta Eva Sadovská, a Szlovák Földművesek Szövetségének (SFD) analitikusa.

„Míg a törvényekről és azok módosításáról a mezőgazdasági minisztérium hivatalnokai döntenek, azok gyakorlati hatásait a mezőgazdasági tevékenységet folytatók és vállalkozásaik érzik. Ezek érdeklődése elsősorban a földbérleti szerződések megkötésének új feltételeire, a bérleti díj módosítására és az önállóan gazdálkodó földművesek jogainak megerősítésére irányul. Fokozottan érdeklődnek az iránt, milyen hatást gyakorol az állam a vállalatokra a bérleti viszonyok tekintetében” – állapította meg Daniel J. Kratky, a kereskedelmi társaságok és szövetkezetek jogi szakértője.

A mezőgazdasági földterületek biztosítása szempontjából Kratky szerint kulcsfontosságú lesz a bérleti szerződések ügyintézési szempontból való számontartása, a bérleti idő lejártának figyelemmel kísérése, a kataszterben az ingatlanokra vonatkozó adatok változásainak követése és a földbérlettel kapcsolatos iratok következetes nyilvántartása. „Nem utolsósorban hasonlóan fontos lesz a bérlőkkel való hatékony és megfelelő kommunikáció és a követelményeikre való rugalmas reagálás” – figyelmeztetett Kratky.

Sadovská mindehhez hozzátette, hogy a Szlovák Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint Szlovákiában a kihasznált mezőgazdasági földterületek összességükben elérik az 1,919 millió hektárt. Ezek megközelítőleg 80-90 százalékát bérleti szerződés alapján művelik meg. A megművelt mezőgazdasági földterületek nagyobb részét a szántóföldek teszik ki 70,2 százalékban. Ezt követik a rétek és legelők 27,2 százalékban. Az egyéb mezőgazdasági területek aránya, beleértve a háztáji kerteket, mindösszesen két százalékot képez. A mezőgazdasági földterületek az agrárágazat alapját képezik, ezek nélkül elképzelhetetlen a mezőgazdasági termelés. Viszont a mezőgazdasági földterületek 80-90 százalékán nem a tulajdonosok, hanem bérlők gazdálkodnak bérleti szerződés alapján” – hangsúlyozta Sadovská.

Ez az állapot szerinte a földtulajdon jelentős félaprózódottságának, valamint annak a következménye, hogy az egyes parcellák nagy számú, egyénenként kis tulajdonrésszel rendelkező társtulajdonosok birtokában vannak.

(TASR/Felvidek.ma)