Liszka Józsefnek a Magyar Néprajzi Társaság a Györffy István Emlékérmét adományozta (Fotó: SJE)

A szlovákiai magyarok néprajzi kutatása, azok európai összefüggésrendszerbe való beágyazása terén kifejtett munkája és eredményei elismeréseként a Magyar Néprajzi Társaság a legmagasabb szakmai elismerésnek számító Györffy István Emlékéremmel tüntette ki Liszka Józsefet, a Selye János Egyetem rektorhelyettesét.

A díj átadására a Magyar Néprajzi Társaság idei közgyűlésén került sor a budapesti Nemzeti Múzeum Dísztermében.

A hivatalos indoklás szerint „Liszka József rendkívül sokat tett azért, hogy a szlovákiai magyar néprajzi kutatás szerves része legyen a magyarországi néprajzi kutatásnak, vállalva a kisebbségi lét, a szlovákiai állampolgárság révén rá rótt speciális feladatokat, a két nép közti kapcsolatrendszer és szakmai együttműködés szervezésének és kutatásának többletadottságait és -terheit is (…) A szlovákiai magyarság néprajzi kutatását végezni és irányítani nem egyszerűen egy etnikum kutatását jelenti, hanem – mint Liszka József ennek a kezdetektől fogva tudatában volt – a magyarság és a vele évszázadok óta együtt élő szlovákok, németek, horvátok, ruszinok, zsidók és romák kölcsönviszonyainak tanulmányozását is: ez képezi Liszka József egyik fő szakmai célkitűzését.”

A díjazott a közgyűlésen „Nemzetiségeink és a magyar néphagyomány”, Gondolatok Györffy István A néphagyomány és a nemzeti művelődés  című röpirata egy tézise kapcsán címen tartott előadást.

Györffy István volt a budapesti egyetemen a magyar néprajz első professzora, a tudomány egyik hazai megteremtője. Foglalkozott a kunság néprajzi problémáival, különböző néprajzi csoportok kialakulásának körülményeivel (hajdúk, matyók). A népviselet és népművészet körében végzett kutatásai alapján kiváló monográfiákat írt.

(PA, SJE/Felvidék.ma)