Illusztráció (Fotó: pixabay.com)

Martina Lubyová oktatásügyi miniszter szerint a szerdán elfogadott anyag tartalmazza azokat az alapvető kiindulási pontokat, melyeket korábban dolgoztak ki, ugyanakkor belefoglalták a közben felmerült észrevételeket és javaslatokat is.

A kormány szerdai ülésén elfogadta a Nemzeti Oktatási-nevelési Programot (NPRVaV), amely az elkövetkező tíz évben meghatározza majd a szlovákiai oktatásügy irányelveit. Az oktatásügyi tárca által előkészített dokumentumot Martina Lubyová oktatásügyi miniszter mutatta be a kormányülésen. A kormány egyúttal a dokumentum 2018-2019-es évekre vonatkozó I. számú akciótervét is elfogadta. A további négy akciótervet a kormány tudomásul vette.

Az elfogadott anyag 10 részcélkitűzést (5 a regionális iskolaügyet, 5 pedig a felsőoktatást érinti) és 105 rendelkezést tartalmaz. Ezeket az implementációs tervben öt darab kétéves akciótervre bontva dolgozták fel. A Nemzeti Oktatási-nevelési Program implementációs terve a 2018 és 2027 közötti időszakot öleli fel, az ebben szereplő első akcióterv a 2018-2019-es időszakra, a második pedig a 2020-2021-es időszakra vonatkozik. Ezek az akciótervek olyan intézkedéseket tartalmaznak, amelyek részét képezik a kormány programnyilatkozatának is.

A Nemzeti Oktatási-nevelési Program három szekcionált téma kezelésére külön figyelmet fordít, nevezetesen az egész életen át tartó tanulás rendszerén belül a továbbtanulási rendszer fejlesztésére, a marginalizált roma közösségek és hátrányos szociális helyzetű diákok integrációjára és inklúziójára, valamint a nevezett csoportok oktatási-nevelési rendszerbe való betagolására, továbbá az oktatási és nevelési rendszer összekapcsolására a gazdaság és a munkaerőpiac szükségleteivel.

A dokumentumot az oktatásügyi tárca nem bocsátotta hagyományos tárcaközi egyeztetésre, hanem közvetlenül az egyes minisztériumoknak nyújtotta be véleményezésre. Ennek ellenére a tárcavezető szerint elfogadott dokumentum tartalmazza azokat az alapvető kiindulási pontokat, melyeket korábban dolgoztak ki, valamint belefoglalták a közben felmerült észrevételeket és javaslatokat is.

A Nemzeti Oktatási-nevelési Program alapját a Tanuló Szlovákia elnevezésű dokumentum, valamint a kormány programnyilatkozata, továbbá az oktatás állapotáról szóló jelentés (még Dušan Čaplovič korábbi oktatásügyi miniszter regnálása alatt dolgozták ki) képezik.

A dokumentumban megfogalmazott intézkedéseknek világos logikájuk van, fogalmazott Peter Pellegrini kormányfő a dokumentum kapcsán. „Egyebek mellett tartalmazzák az óvodák kapacitásának bővítését, a gyermek kötelező beiskoláztatását az alapiskola elkezdése előtt, valamint a kezdő pedagógusok bérének emelését is” – hangsúlyozta a kormányfő. Ugyanakkor leszögezte, hogy azokkal a pénzeszközökkel, melyek az akciótervben szerepelnek, a kormány tovább foglalkozik, s a részét képezik majd az elkövetkező évek költségvetésének.

(Teraz.sk/Felvidék.ma)