Felvidéki Imakilenced 3. állomása a nagyölvedi templomban (Fotó: Urbán György)

A Komáromi Imanapon meghirdetett Felvidéki Imakilenced harmadik állomása a Nagyölvedi Római Katolikus Plébánia és a Pázmaneum Társulás közös szervezésében zajlott június 20-án, melyet a magyar nemzet lelki megújulásáért, valamint a magyar papi és szerzetesi hivatásokért ajánlottak.

A szentségimádást Prohászka Ottokár gondolatai alapján Mészáros Dávid diakónus végezte, az ünnepi koncelebrált szentmisét dr. Fábry Kornél atya mutatta be oltártestvéreivel.
A szentmisét követően Fábry atya vetítéssel egybekötött előadása következett a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében.

Dr. Fábry Kornél, a 2020-as magyarországi Eucharisztikus Világkongresszus főszervezője és előkészítője, mely meghatározó esemény lesz egész Közép-Európa számára. Ennek a fényében, missziós munkájaként minél több alkalommal és több helyen beszél a kongresszus jelentőségéről és programjairól.

Felidézte az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékét, amikor a találkozó mottója az „Eucharistia vinculum caritatis – Eucharisztia, a szeretet köteléke” volt. Azóta is éneklik templomainkban a kongresszusi himnuszt, melynek refrénjeként felhangzik a kérés Krisztus felé: „…forrassz eggyé békességben minden népet, s nemzetet!”

A két év múlva Budapesten megrendezendő világtalálkozó mottója: „Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt.87,7). Ez a zsoltáridézet az Oltáriszentségből fakadó forrást idézi, amelynek vize négy vonalban zubog alá, utalva az örömhír terjedésére, melyet számunkra a négy evangélista örökített meg.

Fábry Kornél atya beszél a készülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról (Fotó: Urbán György)

Fábry atya beszélt az Eucharisztia jelentéséről, mely bár összetett valóság, a szentmise középpontjában áll, és nem más, mint a Krisztussal való találkozás. „Ez a keresztények életének csúcsa és forrása. Őt ünnepeljük, aki életét adta értünk, és ő az egyedüli, aki örök életet ad számunkra.”

A világkongresszusra, mely 2020. szeptember 13. és 20. között kerül megrendezésre, mindenkit szeretettel várnak, hívőt és minden jószándékú embert, fiatalokat, családokat. Fábry atya ezt a nagyszerű ünneplést lelki olimpiának nevezte, amikor egy hetet Jézussal tölt az, aki részt vesz a programokon. Bízik abban, hogy a kongresszus Isten kegyelmével hatékonyan előmozdítja a megértést, a cselekvő szeretetet, a hitet és a Gondviselésbe vetett bizalmat.

Az Eucharisztikus Kongresszus honlapja az iec2020.hu, ahol folyamatosan tájékozódhatnak az érdeklődők.

Ima az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért:

„Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népük,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!

Ámen.

A Felvidéki Hitvallók Imakilencedének negyedik állomása a nagycsalomjai római katolikus templomban lesz június 24-én, vasárnap, amelynek keretében a Prohászka-emlékévben a nemzet lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak.