Fotó: TASR/Pavel Neubauer

A parlamenti képviselők végül jóváhagyták a Peter Pellegrini kormányfő által beterjesztett javaslatot, miszerint október 30-át, azaz „A szlovák nemzet nyilatkozata” aláírásának napját nyilvánítsák államünneppé. Mindezek mellé Andrej Danko Csehszlovákia létrejöttének napját is ünnepelné.

A szavazás lezárása után egyértelművé vált, hogy idén egy államünneppel több lesz Szlovákiában. Az új államünnep „A szlovák nemzet nyilatkozata” Túrócszentmártonban történt aláírása 100. évfordulója alkalmából került jóváhagyásra. A deklarációval a szlovák nemzet akkori képviselői az önrendelkezési jog mellett foglaltak állást, s a dokumentum hozzájárult a csehek és a szlovákok első közös államának létrejöttéhez. Az új államünnep elfogadását a munkáltatók először ellenezték, és egyes ellenzéki képviselők sem szavaztak mellette.

A koalíción belül azonban megegyezés született és szavazattöbbséggel átment a javaslat. „Szlovákiában 15 államünnep van, ez rendkívüli, ezért nem akartam ezzel foglalkozni, ám mindehhez Csehszlovákia létrejöttének 100. évfordulója szolgált apropóul,” ismerte el Peter Žiga gazdasági miniszter. „Ez az első olyan államalakulat, ahol a szlovákok nemcsak a megnevezésben, hanem a működésben is megtalálták a helyüket,” nyilatkozta Andrej Danko házelnök. A vita mással kapcsolatban alakult ki. A csehszlovák állam megalakulásának napja ugyanis október 28-a. A cseheknél ez államünnep, mi több, Danko, mint a koalíciós párt elnöke egy kiállítást is megnyitott, ahol szlovákiai viszonylatban elsőként került bemutatásra a Pittsburgi egyezmény, mely hozzájárult a közös állam létrehozásához. Ennek ellenére úgy tűnik, nincs meg az akarat az államünnepek számának további növelésére, arra, hogy október 28-a is államünnep legyen, hasonlóan, mint Csehországban.

Az ellenzéki képviselők körében az a nézet uralkodik, hogy például szeptember elseje lehetne emléknap, október 28-a pedig rendes államünnep. Be is nyújtottak egy javaslatot, miszerint cseréljék fel a jelenlegi szeptember elsejei államünneppel, az alkotmány napjával, ami szerintük emléknap lehetne.

(noviny.sk/Felvidék.ma)