A Fő utcán haladt körmenet (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Úrnapja Krisztus szent testének és vérének ünnepe. A Szentháromság vasárnapja utáni csütörtökön, a pünkösdvasárnapot követő 10. napon tartja a katolikus egyház. Úrnapja az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak az ünneplését szolgálja. Az ünnepi szentmisék után általában szabadtéri körmenetekkel folytatódik a liturgia.

Nem volt ez másképp a Pozsony ötödik kerületéhez tartozó dunacsúnyi egyházközségben sem, ahol május 31-én, csütörtökön 18 órakor kezdődött a szentmise Červený Marián helybéli plébános celebrálásában a Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt plébániatemplomban. Közreműködtek a helyi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai, s csaknem tucatnyian ministráltak.

A három szabadtéri oltár egyike, ahol elhangzott magyarul az ima (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

A szentmise végén a körmenet négy szabadtéri oltárnál állt meg, ahol a hívek imádkoztak, énekeltek és hallgatták az evangéliumot szlovák, horvát, magyar és német nyelven. A könyörgés latinul is elhangzott. Az énekeket magyarul az immár ötven éve kántori szolgálatot ellátó Maász Johann vezette.

A négy oltár a köztünk élő Eucharisztikus Krisztust szimbolizálja, nem mellesleg pedig a négy égtájat, s ahogy Marián plébános hozzátette, bennünket, a dunacsúnyi egyházközség tagjait is jelképezi egyben. Az egyórás körmenet során a gyerekek virágszirmokat szórtak az útra, ami ilyenkor szintén hagyomány.

Ünnepélyesen feldíszített szabadtéri oltár (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Az Úrnap ünneplését IV. Orbán pápa 1264-ben az egész egyházra kiterjedően elrendelte, amikor tudomására jutott, hogy Bolsenában egy pap kezében átváltoztatáskor a szent ostya vérezni kezdett. A liturgikus szövegek és a szentmise szekvenciája Aquinói Szent Tamástól származnak.