A konferencia színhelye (Fotó: Csonka Ákos/Felvidék.ma)

Háromnapos konferenciára gyűltek össze Budapesten a visegrádi négyek fiataljai, hogy megvitassák a térség demográfiai kihívásait, a család és karrier összeegyeztethetőségét, de napirendre kerültek a digitalizációval összefüggő kérdések, a fiatalok közéleti részvételének kérdései, az életkezdés és családalapítás témaköre, valamint az állampolgári és pénzügyi ismeretek oktatásának kérdései is.

Mivel a rendezvényt hagyományosan mindig a V4-es elnökséget ellátó állam szervezi, így ezúttal Magyarországon a sor. A magas színvonalú találkozó helyszínéül a lukratív Nemzeti Múzeumot választották, ahol 1848-ban Petőfi szavalta a Nemzeti dalt, ezzel is szimbolizálva, hogy a fiatalok számára a szabadság egy olyan eszme, mely minden korban jellemzi a lelkületüket.

A konferenciára elfogadták a meghívást többek között a V4-es ifjúsági tanácsok képviselői, a V4-es ENSZ-delegáltak, különböző minisztériumi szakértők, valamint más neves előadók is jelen voltak. Szlovákiából is több résztvevője volt a konferenciának, többek között Andrej Stančík, az ODM (Občiansko-demokratická mládež) elnöke, illetve Mierka Szilvia, a Via Nova képviselője, aki egyben az Esterházy Akadémia tanonca is. A két fiatal egy cseh (Filip Přihoda) és két magyarországi fiatal (Losonczy Gergely és Veisz Márton) közéleti szereplővel osztotta meg gondolatait a szülőföldjüket érintő hatások sajátosságairól. A V4-es országok történelmükből kifolyólag hasonló gondolkodásúak, hasonló problémákkal küzdenek és hasonló hatások érik az itt élőket.

Stančík felszólalását pőstyéniként magyarul kezdte, elárulva, hogy nagymamája felvidéki magyar, így a magyar nyelv nem teljesen ismeretlen számára.

A Via Nova szakértője arra a jelenségre mutatott rá, hogy a mai fiatalok még a korábbiaknál is apolitikusabbak és egyre inkább elhatárolódnak a politikától, ami megítélése szerint nem szerencsés, a közélet és a politika elemi lényege ugyanis az emberek és a társadalom megfelelő képviselete.

Sajnos bizonyos politikai jelenségek hiteltelenné tették a politika műfaját, ezért a fiatal politikusoknak fokozottan nagy a felelőségük, hogy a bizalmat visszanyerjék a politika számára. „Tudatosítani kell, hogy a mai fiatalokat más hatások, impulzusok érik. Másképpen, máshonnan tájékozódnak, ezért máshogyan viszonyulnak sok mindenhez, mint korábban.

Nem néznek például híradót, nem igazán olvasnak újságot. Fő információforrásuk az internet, azon belül is egyre inkább a szociális média. Ezért kell ütős, rövid, könnyen emészthető módon kommunikálni velük. A Via Nova, bár valamennyire politikai ifjúsági szervezet, de nem úgy közelíti meg a fiatalokat és magát a témát sem, mint a klasszikus politikai pártok. A közösségépítésre és a könnyedebb mozgalmi tevékenységre helyezzük a hangsúlyt.” Majd arról is beszélt, hogy sajnos a fiatalok hangja sok esetben nem jut el a kormányokhoz, a politikusokhoz, amit nem ítél szerencsésnek.

Stančík is egyetértett azzal, hogy arra kell helyezniük a hangsúlyt az ifjúsági szervezeteknek, ami a fiatalokat érdekli. Ilyen tevékenységeken keresztül ugyanis egyszerűbb velük megszerettetni a közéleti témákat is, de nincsenek könnyű helyzetben, ezért a politikumnak fokozottabban oda kellene figyelnie a fiatalok igényeire.

A magyar szakértő pedig arra mutatott rá, hogy a fiatalok attitűdjében benne van a lázadás és a szabadság iránti vágy, míg a cseh fiatalember véleménye szerint a fiatalok közti aktív és intenzív kommunikáció a legfontosabb. Meggyőződése, hogy a fiatalok annak ellenére is érteni akarják egymást, hogy más-más véleményen vannak.

A konferencia résztvevői az esténkénti városnézés mellett csütörtökön a magyar táncszínház, az ExperiDance Ezeregyév című darabját is megtekinthették.