Keszegh Béla alpolgármester, Stubendek László polgármester és Ruman Patrik, a KOMVaK igazgatója (Fotó: Klemen Terézia/Felvidék.ma)

Szerdán délelőtt tartották azt a sajtótájékoztatót, mely a komáromiak kedélyeit évek óta borzoló KOMVaK vízgazdálkodási és csatornázási műveknél lefolytatott due diligence, azaz egyfajta cégátvilágítás megállapításait volt hivatott nyilvánosságra hozni.

A sajtótájékoztatón megjelent illetékesek, Stubendek László polgármester, Keszegh Béla alpolgármester és Ruman Patrik, a 2017-ben kinevezett új igazgató arra törekszenek, hogy a KOMVaK gazdálkodása és tevékenysége, pénzügyei átláthatók legyenek mindenki számára, és ne ismétlődhessenek meg olyan ügyletek, melyek megint zavaros vizet juttatnának a komáromi polgárok poharába.

Stubendek László polgármester  bevezetőjében elmondta, hogy  az új vezető, Ruman Patrik kinevezése óta pozitív fejlődés tapasztalható a cégnél. Személycserék történtek az igazgatótanácsban és az ügyvezetői poszton, s így a felelősség és a hatáskörök is tisztázódtak.

Szükség volt még az alapszabály módosítására is, hogy a cég vezetői ne hozhassanak felelőtlen döntéseket a polgármester és a testület beleegyezése nélkül.

Ruman Patrik igazgató elmondta, többen kérdezhetnék, hogy miért pont most hozzák nyilvánosságra a due diligence adatait?  Ez nem véletlen, mivel áprilisra készült el a cég teljes átvilágításáról szóló jelentés, s nagyon komoly szakmai anyagról van szó, ami több mint száz oldal terjedelmű, így természetesen időbe telt, amíg mindezt áttanulmányozták az érintettek, hogy ezek után nyugodtan merjék állítani, a KOMVaK  gazdálkodása helyes mederben folyik.

A sajtótájékoztató résztvevői (Fotó: Klemen Terézia/Felvidék.ma)

Ezt a jelentést rövidesen megtekinthetik majd az érdeklődő polgárok is a cég megújult honlapján. Emellett az egyes banki ügyletek is akkorra zárultak le, s a hitelt nyújtó bank kérése volt, hogy semmilyen adatot nem lehet nyilvánosságra hozni az intézés alatt álló ügyekről.

Keszegh Béla alpolgármester hangsúlyozta, érdemes megnézni, honnan hová jutott három év alatt a vízgazdálkodási vállalat, hiszen komoly veszélyben volt a város és a vállalat vagyona. Arra is érdemes felfigyelni, milyen szemléletváltás következett be a vállalat vezetésében: feltárták a valós helyzetet, a gazdasági működést átláthatóvá tették és tisztázták a lehetőségeket, racionalizálták a kiadásokat, úgy, hogy az előnytelen szerződéseket felmondták és a környező 20 községet vízzel ellátó vállalat már reális áron kötött szerződések alapján szolgáltatja a vizet.

Olyan pénzügyi tervet dolgoztak ki, hogy a vállalat tartozásait időre tudja törleszteni, és sikerült a korábbi jelzálogot is felszámolni. A korábbi előnytelen kölcsönt sikerült egy kedvező banki kölcsönre váltani, melynek hozadéka az lesz, hogy a 3,5% helyett 0,68%-ra csökkent a kamat, s ezzel a 10 éves futamidő alatt 775 197 eurót takarítanak meg.

A vállalt vezetése aktívan együttműködik az önkormányzat képviselőivel és a városi hivatallal.

Mindhárman hangsúlyozták: a vállalat legfőbb társadalmi feladata az, hogy a komáromi lakosság bizalmát visszanyerje, s ennek érdekében is hatalmas előrelépés történt, az idén 485 000 € értékű beruházás valósul több területen is: az esővízelnyelő aknák tisztítása és javítása, illetve szükség szerinti cseréje, a rágcsálók irtása a csatornahálózatban, vízvezetékek javítása a Seres utcában, a Csillag utca és a Duna rakpart bizonyos szakaszán, a zsilipkapu javítása, vízvezeték építése Harcsáson (1 160 m), vízvezeték bővítése a központi erődben (60 m), valamint Kabátfalu városrészben a vízvezeték kiépítésének első szakasza.

Stubendek László polgármester a sajtó képviselői által feltett kérdések megválaszolása után hangsúlyozta: „A múlt problémáival foglalkozva a jelenre és a jövőre szeretnénk helyezni a hangsúlyt a KOMVaK működtetésében.