Illusztráció (Fotó: SITA)

A pénzügyi igazgatóság által közzétett adatok szerint július végéig a nonprofit szektor részére a jövedelemadó-részesedésből juttatott pénzösszeg meghaladta a 46 millió eurót. Ez abból a pénzcsomagból származik, mellyel a polgárok és vállalkozók a 2017-es jövedelemadójukból kívánták támogatni a harmadik szektort.

A pénzügyi igazgatóság mostanáig 626 637 természetes és jogi személy adóbevallását dolgozta fel, azonban az átutalásra kerülő összeg az összes irat feldolgozása után várhatóan még jelentősen emelkedni fog.

A támogatások összege még emelkedni fog

Az adóhatóság azokat az adóbevallásokat is folyamatosan kezeli, melyeknél az adóalanyok éltek a halasztással lehetőségével, így az azokból befolyó összeg is folyamatosan átutalásra kerül.

Annál a 20 ezer adóalanynál, akik az adóvallásukat 2018 szeptemberére halasztották, még nem járt le annak a határideje, hogy a 2 százalékukkal megajándékozzák valamelyik nonprofit szervezetet a sok ezer közül.

A gazdasági tárca rámutatott a harmadik szektor támogatásának folyamatos növekedésére, s ezt a 2 százalékos adórészesedés stabilizálódásával magyarázza, melyet nagyban segített az államháztartáson kívüli szervezetek adórészesedésen keresztül történő átlátható és stabil finanszírozásáról aláírt memorandum.

Tavaly 64 millió eurót kapott a nonprofit szektor

Szlovákiában minden szervezetnek, amely részesülni szeretne a jövedelemadó 2 százalékából, hivatalosan be kell magát jegyeztetnie a Közjegyzői Kamara által vezetett jegyzékbe. Ezt a jegyzéket minden évben újra összeállítják, tehát a civileknek minden évben meg kell ismételniük a bejegyzésüket, akkor is, ha nem változott a tevékenységük, vagy a működésük. A törvény pontosan meghatározza, milyen feltételeknek kell megfelelniük a szervezeteknek. A feltételek teljesítését a bejegyzést végző közjegyző ellenőrzi.

A harmadik szektor tavaly a 2 százalékos jövedelemadó-részesedésből, a természetes és a jogi személyek felajánlásából 64 millió euró gyűjtött be.

(Webnoviny.sk/Felvidék.ma)