Szent Cecil és Borbálát ábrázoló freskó (Fotó: Csonka Ákos, Felvidék.ma)

A zselízi Szent Jakab-templomban folytatódhat a 700 éves faliképek állapotmegőrző konzerválása, javítása.

Tavaly beszámoltunk róla, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága egyházi épített örökség védelme című kiírásán sikeresen pályázott a zselízi katolikus egyházközség és mintegy 2,5 millió forintból restaurálhatták Becsei Vesszős György kultúrtörténeti egyediségű freskóját. A pályázatba ezúttal is bekapcsolódtak a zselíziek, és idén már egymillió forinttal többet, közel 12 ezer eurót kaptak a restaurálás folytatására.

Ezúttal a két részből álló Veronika kendőjét és Jézus temetését ábrázoló freskó került sorra, mely közvetlenül a Becsei Vesszős György végítéletét ábrázoló mellett helyezkedik el a nyolcszög alakú szentély délkeleti falán. A kétrészes falikép együttes mérete 251 x 217 cm.

A negyedik, még létező freskó, mely Szent Mártont ábrázolja, a tervek szerint jövőre újulna meg. Az ábrán Szent Márton mellett egy másik alak is látható, kilétéről viszont megoszlanak a vélemények, egyesek szerint Szent Lénárdot, mások szerint Szent Norbertet vagy Szórádot formálja meg.

A freskó megtisztítása (Fotó: a zselízi plébánia)

Jelenleg négy 14. századi freskó található a Szent Jakab-templomban, ám korábban jóval több díszítette Becseiék híres templomát. Ezek valószínűleg a reformáció terjedésekor – amikor elfoglalták a templomot –, illetve a második világháborús pusztulás során (amikor a visszavonuló németek felrobbantották a templom egy részét) tűntek végleg a múlt homályába. Viszont egyről, a Szent Cecíliát és Borbálát ábrázolóról – mely a szentély északkeleti részén volt található egykoron – maradt fenn több fekete-fehér dokumentum is.

„A falfestmény egyes darabjai egy restaurálási feltárás során napfényre kerültek, most pedig egy grafikai eljárással újraszínezték a megmaradt dokumentumok alapján, hogy a közeljövőben lehetőség nyíljon a templom falára történő újraalkotásra” – árulta el az értékmentés egyik szorgalmazója, Csonka Ákos.

A freskófelújítási eljárás mellett folytatódnak a külső restaurálási munkálatok is. A szlovák kormány kulturális minisztériumának támogatásával tavaly 10 ezer, idén 15 ezer euróból valósulhat meg restaurálási beruházás.

Dolgoznak a restaurátorok (Fotó: zselízi plébánia)

A gótikus ablakok cseréjét követően a szentély külső burkolatát állítják vissza eredeti állapotába a zselízi restaurátor, Mézes Árpád munkájának köszönhetően. Az elképzelés szerint valamennyi gótikus kődíszítőelem restaurálásra kerül.

Ezek a folyamatok beleillenek a templom pár éve elkezdett fokozatos felújítási metódusába, melynek során előbb a tetőszerkezet csinosodott meg, majd a templom körüli terület, ahol szobrot kapott az innen származó Fischer-Colbrie Ágoston; majd átépítették a templom világítását és fűtésrendszerét, illetve egyéb munkálatokat is elvégeztek.

Emellett közel egy évszázad után újra sípos orgona hangja tölti be a szent falakat, mivel a második világháborúban tönkrement orgonához hasonló felújított orgonát vásárolt a helyi egyházközösség, legutóbb pedig a 73 éve elpusztult toronyórát is pótolták. A templom megújulása elsősorban Stanislav Illéš esperes áldozatos munkájának köszönhető, de a hívők áldásos támogatása nélkül nem haladhatna ilyen ütemben.