(Fotó: TASR)

Törölni kellene a külföldiek tartózkodási engedélyéről szóló törvény ama rendelkezését, amely megakadályozza, hogy a sikertelen schengeni vízumkérelmezők bírósághoz fordulhassanak az állami hatóságok döntésének felülvizsgálata érdekében.

Ezt a célt követi Peter Kresák, Peter Antal és Katarína Cséfalvayová (mindhárman a Most-Híd parlamenti képviselői) módosító indítványa a szóban forgó törvény viszonylatában, amelyet a parlament szeptemberi ülése elé terjesztettek. A módosítás célja a szlovák jogrend uniós jogrendhez való igazítása.

A külföldiek tartózkodási engedélyéről szóló jelenlegi törvény kimondja, hogy a schengeni vízumot a szlovák külképviseletek, illetve konzuli hivatalok adhatják ki a belügyminisztérium előzetes álláspontja alapján. Érvényes továbbá az is, hogy a belügy- és külügyminisztérium megállapodhat abban, milyen esetekben adhat ki a külképviselet schengeni vízumot a belügyi tárca előzetes állásfoglalása nélkül.

A harmadik országbeli állampolgár fellebbezést nyújthat be a schengeni vízum iránti kérelme elutasítása és a schengeni vízum visszavonásáról szóló határozat ellen. A fellebbezést a határozatot kibocsátó közigazgatási szervhez 15 napon belül kell benyújtani. A fellebbezésnek nincs felfüggesztő hatása és a nagykövetség maga is dönthet róla. Ha a nagykövetség nem hoz döntést a fellebbezés ügyében, akkor azt a kézhez vételétől számított öt napon belül továbbítania kell a külügyminisztériumhoz.

A Most-Híd emlékeztet rá, hogy az unióról szóló szerződés értelmében a tagállamoknak elegendő jogorvoslati lehetőséget kell biztosítaniuk az uniós jog hatálya alá tartozó területeken a hatékony jogvédelem biztosítására. A vízumkódexről szóló rendelet kötelezi a tagállamokat, hogy lehetővé tegyék a kérelmezők számára a vízum visszautasításával vagy visszavonásával szembeni fellebbezést.

A vízumkérelem elutasításával szembeni fellebbezés jogát az Európai Bíróság 2017. december 13-án erősítette meg. Mivel nálunk ez még nem érvényes, az Európai Bizottság jogsértési eljárást indított Szlovákia ellen. 2013 februárjában hivatalos értesítést küldtek a szlovák hatóságoknak, majd egy újabb hivatalos felhívást 2013 októberében, ezt követően pedig 2014 októberében egy indokolással ellátott véleményt, illetve 2015 februárjában egy második indokolással ellátott véleményt. A Bizottság utolsó lépése az volt, hogy 2017 májusában a Szlovák Köztársaság ellen eljárást kezdeményezett a vízumok visszautasítására vagy visszavonására vonatkozó határozatokkal szembeni bírósági jogorvoslati lehetőség elmulasztása miatt.

A Most-Híd módosító indítványának kell tehát most a törvényből kiengednie a szóban forgó határozatot, amely a szlovák jogrendben akadályozta a schengeni vízum iránti kérelem elutasításáról szóló rendelet bírósági felülvizsgálatát.

(TASR/Felvidék.ma)